For enquiries on Bursa CDS Account related matters, please contact us at 03–2034 7007 or via email at [email protected]
If you wish to make enquiries in person, please call or email us for appointment in advance, we will respond to your request within (3) business days.

Gambaran Keseluruhan Pasaran

Peribadikan Pautan Pantas Anda


Ulasan Pasaran

Bursa Malaysia menyediakan ulasan harian mengenai Pasaran Sekuriti dan Derivatif dengan kerjasama rakan penyelidikan kami, untuk memberi pelabur maklumat perkembangan pasaran terkini yang mutakhir.

Sekuriti Derivatif

Pasaran

Sekuriti
Sekuriti

Barangan ekuiti dan bon Bursa Malaysia menawarkan pelabur potensi pertumbuhan modal dan pulangan jangka panjang. Ini termasuk saham dalam syarikat-syarikat cip biru dan perusahaan kecil dan sederhana.

Derivatif

Derivatif


Pasaran Derivatif Bursa Malaysia menawarkan ekuiti, kadar faedah, bon, komoditi pertanian dan niaga hadapan dan pilihan komoditi logam, yang juga disediakan di platform dagangan elektronik CME Globex.

Islamic
Islamic

Pasaran Modal Islam Bursa Malaysia memberi tumpuan kepada pembangunan produk patuh Syariah dan menawarkan platform perdagangan berdedikasi, yang mendorong Malaysia ke barisan hadapan dalam sektor kewangan Islam.

LFX
LFX

Bursa Malaysia melancarkan LFX, sebuah pertukaran kewangan luar pesisir antarabangsa, pada tahun 2000 dalam usaha bersama untuk menyokong pembangunan Labuan, Malaysia sebagai pusat kewangan antarabangsa.