Mengenai Kami

Bursa Malaysia adalah salah satu daripada bursa terbesar di ASEAN. Kami mengendali dan mengawal selia bursa saham bersepadu yang menawarkan pelbagai perkhidmatan berkaitan bursa saham termasuk penyenaraian, perdagangan, penjelasan, penyelesaian dan depositori.

Mengenali Kami
Organisasi Kami
Organisasi Kami

Bursa Malaysia adalah sebuah syarikat pemegang bursa yang terdiri daripada beberapa anak syarikat, di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Sekuriti dan Kementerian Kewangan.

Tadbir Urus Korporat
Tadbir Urus Korporat

Bursa Malaysia (Syarikat) mematuhi standard tinggi bagi amalan tadbir urus korporat di bawah kepimpinan Lembaga Pengarahnya, seperti yang digariskan di bawah Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (Kod).

Lembaga Pengarah
Lembaga Pengarah

Kenali Lembaga Pengarah dan Pasukan Pengurusan kami.

Pengurusan Atasan
Pengurusan Atasan

Barisan Kepimpinan Bursa Malaysia.

Anugerah dan Pensijilan

Bursa Malaysia berbangga dengan pengiktirafan yang diterima daripada pencapaiannya.

Baca Lagi