Bursa Malaysia
Bursa Marketplace
Bursa Anywhere
Bursa Academy
Bursa Sustain
Bursa 2U
BM
BM
Bursa Malaysia Icon
Bursa Malaysia
Bursa Marketplace Icon
Bursa Marketplace
Bursa Anywhere Icon
Bursa Anywhere
Bursa Academy Icon
Bursa Academy
Bursa Sustain Icon
Bursa Sustain
Contact Us Icon
Bursa 2U
English
Bahasa Malaysia
简体中文

Bursa Malaysia Berhad

Mengenai Kami

Bursa Malaysia adalah salah satu daripada bursa terbesar di ASEAN. Kami mengendali dan mengawal selia bursa saham bersepadu yang menawarkan pelbagai perkhidmatan berkaitan bursa saham termasuk penyenaraian, perdagangan, penjelasan, penyelesaian dan depositori.

Mengenali Kami
Organisasi Kami
Organisasi Kami

Bursa Malaysia adalah sebuah syarikat pemegang bursa yang terdiri daripada beberapa anak syarikat, di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Sekuriti dan Kementerian Kewangan.

Tadbir Urus Korporat
Tadbir Urus Korporat

Bursa Malaysia (Syarikat) mematuhi standard tinggi bagi amalan tadbir urus korporat di bawah kepimpinan Lembaga Pengarahnya, seperti yang digariskan di bawah Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (Kod).

Lembaga Pengarah
Lembaga Pengarah

Kenali Lembaga Pengarah dan Pasukan Pengurusan kami.

Pengurusan Atasan
Pengurusan Atasan

Barisan Kepimpinan Bursa Malaysia.

Anugerah dan Pensijilan

Bursa Malaysia berbangga dengan pengiktirafan yang diterima daripada pencapaiannya.

Baca Lagi