Orang Kami


Orang kami adalah aset terhebat kami. Kami mengiktiraf kepentingan yang dimainkan mereka dalam kejayaan Bursa.
Nilai teras kami memancarkan keyakinan asas yang kami dukung untuk mengekalkan kejayaan. Lima nilai teras kami ialah:

B-uilding Relationship

U-nited to Achieve

R-esponsibility

S-implicity

A-gility

Peluang Kerjaya


Di Bursa Malaysia, kami percaya bahawa peluang pekerjaan yang terbaik mampu mengasah masa hadapan seseorang dan meningkatkan prestasi perniagaan. Kami memberi tumpuan pada pengambilan bakat terbaik dan mengekalkan yang terbaik, dan sentiasa meningkatkan kemahiran, keupayaan dan memperluaskan pengalaman orang kami.

Kami menawarkan peluang terbaik kepada semua peringkat; dari siswazah muda hingga profesional berpengalaman yang bersedia memulakan kerjaya di pasaran modal.

Jika anda seorang profesional berpengalaman yang ingin melanjutkan kerjaya di Bursa Malaysia terutamanya dalam pasaran modal, sila lihat peluang kerjaya di Portal Kerjaya untuk maklumat lanjut. Untuk sebarang pertanyaan, sila e-mel kami di [email protected] Career Portal
Jika anda seorang siswazah yang ingin memulakan kerjaya dalam sebuah organisasi yang dinamik dan berprestasi tinggi, anda berpeluang untuk menyertai kami menerusi program-program yang berikut: Graduate Talent Programme Protégé Programme Internship