Laporan Kelestarian 2019

PDF Version undefined
Interactive PDF
Best viewed via laptop or desktop
undefined
Tadbir Urus Kelestarian
Tadbir Urus Kelestarian

Bukan hanya sekadar sebuah syarikat tersenarai malah yang lebih penting sebagai pengawal selia barisan hadapan bagi pasaran modal, kami menyedari tanggungjawab yang kami pikul berkenaan usaha memupuk budaya tadbir urus dan kelestarian yang kukuh dalam organisasi kami.

Penilaian Perkara-perkara Material
Penilaian Perkara-perkara Material

Pada tahun 2019, kami telah melaksanakan sebuah penilaian bagi mengenal pasti topik atau isu kelestarian yang dianggap penting (Perkara-perkara Material) kepada organisasi dan pemegang kepentingan kami. 

Pembabitan bersama Pemegang Kepentingan Kami
Pembabitan bersama Pemegang Kepentingan Kami

Kami giat berusaha untuk mewujudkan nilai bagi semua pemegang kepentingan kami, kumpulan individu atau entiti yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh operasi perniagaan kami, atau boleh mempengaruhi dengan ketara perniagaan atau operasi kami.

Sumbangan Kami Kepada Matlamat Pembangunan Lestari
Sumbangan Kami Kepada Matlamat Pembangunan Lestari

Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs) menetapkan rangka tindakan sejagat bagi dasar dan tindakan pembangunan. Sumbangan kepada SDGs yang relevan merupakan tanggungjawab kami dan memberikan kami peluang yang amat bernilai untuk memenuhi keperluan masyarakat, dan mentransformasikan masyarakat dan ekonomi kea rah yang lebih baik.

Lain Lain
Lain Lain

• Kenyataan Pematuhan
• Polisi, Kod dan Panduan
• Jadual Data Prestasi