Bursa Malaysia
Bursa Marketplace
Bursa Anywhere
Bursa Academy
Bursa Sustain
Bursa 2U
Explore MyBURSA
BM
BM
Bursa Malaysia Icon
Bursa Malaysia
Bursa Marketplace Icon
Bursa Marketplace
Bursa Anywhere Icon
Bursa Anywhere
Bursa Academy Icon
Bursa Academy
Bursa Sustain Icon
Bursa Sustain
Contact Us Icon
Bursa 2U
Explore MyBURSA
English
Bahasa Malaysia
简体中文

Kelestarian

Kelestarian memainkan peranan penting bagi kami dalam memacu proses penciptaan nilai. Pendekatan kami mengenai kelestarian dibentuk oleh visi kami untuk menjadi pasaran ASEAN yang terunggul, lestari dan terhubung secara global serta disokong oleh Dasar Kelestarian yang bermatlamat mempraktikkan kelestarian dalam pengendalian harian perniagaan kami./p>

Sebagai pengawal selia barisan hadapan dan pengendali bursa, kami menyedari keperluan pendekatan yang holistik dalam usaha mencapai kelestarian. Kami berazam membina pasaran modal yang berkualiti tinggi dan lestari serta menjadi hab tadbir urus korporat dan kelestarian yang terkemuka. Pusat pengetahuan sehenti kami, BURSASUSTAIN, BURSASUSTAIN telah ditubuhkan untuk mempromosi dan menyokong pembangunan bidang ini dalam kalangan syarikat tersenarai, pelabur dan pihak berkepentingan lain.

Dalam surat terbuka pertamanya kepada para Pengerusi kesemua penerbit yang tersenarai di bursa kami, Pengerusi, Tan Sri Abdul Wahid Omar, telah berkongsi pemikiran dan visi beliau untuk pasaran modal Malaysia.


undefined


Tadbir Urus Kelestarian
Tadbir Urus Kelestarian

Bukan hanya sekadar sebuah syarikat tersenarai malah yang lebih penting sebagai pengawal selia barisan hadapan bagi pasaran modal, kami menyedari tanggungjawab yang kami pikul berkenaan usaha memupuk budaya tadbir urus dan kelestarian yang kukuh dalam organisasi kami.

Penilaian Perkara-perkara Material
Penilaian Perkara-perkara Material

Pada tahun 2019, kami telah melaksanakan sebuah penilaian bagi mengenal pasti topik atau isu kelestarian yang dianggap penting (Perkara-perkara Material) kepada organisasi dan pemegang kepentingan kami. 

Pembabitan bersama Pemegang Kepentingan Kami
Pembabitan bersama Pemegang Kepentingan Kami

Kami giat berusaha untuk mewujudkan nilai bagi semua pemegang kepentingan kami, kumpulan individu atau entiti yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh operasi perniagaan kami, atau boleh mempengaruhi dengan ketara perniagaan atau operasi kami.

Sumbangan Kami Kepada Matlamat Pembangunan Lestari
Sumbangan Kami Kepada Matlamat Pembangunan Lestari

Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs) menetapkan rangka tindakan sejagat bagi dasar dan tindakan pembangunan. Sumbangan kepada SDGs yang relevan merupakan tanggungjawab kami dan memberikan kami peluang yang amat bernilai untuk memenuhi keperluan masyarakat, dan mentransformasikan masyarakat dan ekonomi kea rah yang lebih baik.

Lain Lain
Lain Lain

• Kenyataan Pematuhan
• Polisi, Kod dan Panduan
• Jadual Data Prestasi

Yayasan Bursa Malaysia
Yayasan Bursa Malaysia
Through our charitable arm, Yayasan Bursa Malaysia, we aim to create meaningful impacts for both the people and the planet.

Laporan Kelestarian 2019

PDF Version undefined
Interactive PDF
Best viewed via laptop or desktop
undefined