Company Announcements

Important: Bursa Malaysia does not verify or endorse the contents of announcements made by Public Listed Companies.
Please read our Disclaimer pertaining to Company Announcements for further information.

Company Announcements
No. Announcement Date Company Name Title
1 29 May 2020 MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2020
2 08 May 2020 MESINIAGA BERHAD Annual Report & CG Report - 2019
3 18 Mar 2020 MESINIAGA BERHAD Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - FATHIL SULAIMAN BIN ISMAIL
4 18 Mar 2020 MESINIAGA BERHAD Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - ENCIK FATHIL SULAIMAN BIN ISMAIL
5 18 Mar 2020 MESINIAGA BERHAD Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - CIK SAFIAH SULAIMAN BINTI ISMAIL
6 28 Feb 2020 MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2019
7 29 Nov 2019 MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2019
8 04 Nov 2019 MESINIAGA BERHAD OTHERS

SURAT SETUJU TERIMA DARIPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) UNTUK ENDPOINT CLIENT TECHNOLOGY REFRESH BERJUMLAH RM16,046,175.00.

9 31 Oct 2019 MESINIAGA BERHAD OTHERS

SURAT SETUJU TERIMA DARIPADA KERAJAAN MALAYSIA (YANG DIWAKILI OLEH KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA) UNTUK MERANCANG, MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENTAULIAH GUNA, MELAKSANA, MEMANTAU DAN MENYENGGARA INFRASTRUKTUR PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA MENGINSTALASI, MIGRASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN BERSEPADU KERAJAAN PERSEKUTUAN (iGFMAS) DAN SISTEM SOKONGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) DI INFRASTRUKTUR BAHAR

10 15 Oct 2019 MESINIAGA BERHAD Change of Address
11 30 Aug 2019 MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2019
12 01 Jul 2019 MESINIAGA BERHAD Change in Boardroom - DATUK NOOR AZIAN BINTI SHAARI
13 31 May 2019 MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2019
14 30 May 2019 MESINIAGA BERHAD General Meetings: Outcome of Meeting
15 30 May 2019 MESINIAGA BERHAD Change in Audit Committee - ENCIK ABD TALIB BABA
16 30 May 2019 MESINIAGA BERHAD Change in Audit Committee - MR SIM HONG KEE
17 13 May 2019 MESINIAGA BERHAD Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD - AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
18 03 May 2019 MESINIAGA BERHAD Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
19 03 May 2019 MESINIAGA BERHAD Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
20 30 Apr 2019 MESINIAGA BERHAD Annual Report & CG Report - 2018 (Amended Announcement)
Showing 1 to 20 of 955 entries