Company Announcements

Important: Bursa Malaysia does not verify or endorse the contents of announcements made by Public Listed Companies.
Please read our Disclaimer pertaining to Company Announcements for further information.

Company Announcements
No. Announcement DateAnn.
Date
Company NameCo. Name Title
1
08 Jul
2020
08 Jul 2020
MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2019 (Amended Announcement)
2
29 May
2020
29 May 2020
MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2020
3
08 May
2020
08 May 2020
MESINIAGA BERHAD Annual Report & CG Report - 2019
4
18 Mar
2020
18 Mar 2020
MESINIAGA BERHAD Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - FATHIL SULAIMAN BIN ISMAIL
5
18 Mar
2020
18 Mar 2020
MESINIAGA BERHAD Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - ENCIK FATHIL SULAIMAN BIN ISMAIL
6
18 Mar
2020
18 Mar 2020
MESINIAGA BERHAD Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - CIK SAFIAH SULAIMAN BINTI ISMAIL
7
28 Feb
2020
28 Feb 2020
MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2019
8
29 Nov
2019
29 Nov 2019
MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2019
9
04 Nov
2019
04 Nov 2019
MESINIAGA BERHAD OTHERS

SURAT SETUJU TERIMA DARIPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) UNTUK ENDPOINT CLIENT TECHNOLOGY REFRESH BERJUMLAH RM16,046,175.00.

10
31 Oct
2019
31 Oct 2019
MESINIAGA BERHAD OTHERS

SURAT SETUJU TERIMA DARIPADA KERAJAAN MALAYSIA (YANG DIWAKILI OLEH KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA) UNTUK MERANCANG, MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENTAULIAH GUNA, MELAKSANA, MEMANTAU DAN MENYENGGARA INFRASTRUKTUR PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA MENGINSTALASI, MIGRASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN BERSEPADU KERAJAAN PERSEKUTUAN (iGFMAS) DAN SISTEM SOKONGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) DI INFRASTRUKTUR BAHAR

11
15 Oct
2019
15 Oct 2019
MESINIAGA BERHAD Change of Address
12
30 Aug
2019
30 Aug 2019
MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2019
13
01 Jul
2019
01 Jul 2019
MESINIAGA BERHAD Change in Boardroom - DATUK NOOR AZIAN BINTI SHAARI
14
31 May
2019
31 May 2019
MESINIAGA BERHAD Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2019
15
30 May
2019
30 May 2019
MESINIAGA BERHAD General Meetings: Outcome of Meeting
16
30 May
2019
30 May 2019
MESINIAGA BERHAD Change in Audit Committee - ENCIK ABD TALIB BABA
17
30 May
2019
30 May 2019
MESINIAGA BERHAD Change in Audit Committee - MR SIM HONG KEE
18
13 May
2019
13 May 2019
MESINIAGA BERHAD Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD - AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
19
03 May
2019
03 May 2019
MESINIAGA BERHAD Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
20
03 May
2019
03 May 2019
MESINIAGA BERHAD Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
Showing 1 to 20 of 956 entries