Pasaran LEAP adalah pasaran yang didorong oleh penasihat yang bertujuan untuk memberikan peluang kepada syarikat-syarikat baru, termasuk perusahaan kecil dan sederhana, akses kepada pengumpulan dana dan kebolehlihatan yang lebih besar melalui pasaran modal. Ia hanya boleh diakses oleh pelabur Sofistikated (seperti yang ditetapkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007).


Penyenaraian

supporting partners
Rakan Sokongan

Maklumat lanjut mengenai rakan sokongan di Pasaran LEAP.

list of approved continuing advisers for leap
Penasihat / Penaja

Senarai Penasihat / Penaja bagi Pasaran Utama, ACE dan LEAP.

fees and charges
Yuran dan Caj

Yuran dan caj bagi Pasaran LEAP (tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa).