Pasaran ACE adalah pasaran yang didorong oleh penaja yang direka untuk syarikat yang mempunyai prospek pertumbuhan. Ia dahulu dikenali sebagai Pasaran MESDAQ sebelum 3 Ogos 2009. Penaja mesti menilai kesesuaian penerbit yang berpotensi, dengan mengambil kira ciri-ciri seperti prospek perniagaan, tingkah laku korporat dan kecukupan kawalan dalaman.


Penyenaraian

listing criteria
Kriteria Penyenaraian

Bursa Malaysia menawarkan tiga pilihan pasaran kepada syarikat yang ingin disenaraikan di Malaysia.

listing process
Proses Penyenaraian

Proses penyenaraian (daripada waktu anda mengambil penasihat hingga hari penyenaraian) biasanya mengambil masa empat hingga sembilan bulan, bergantung kepada struktur dan kerumitan skim penyenaraian.

contact an adviser sponsor
Hubungi Penasihat/Penaja

Mulakan perbincangan dan pilih penasihat / penaja sesuai yang akan mengambil peranan utama dalam proses pengapungan syarikat anda.