Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Kelestarian » Pengenalan » Trend dalam Pelaporan dan Pelaburan Kelestarian

Pengenalan

Bursa Malaysia sentiasa menggalakkan kelestarian sebagai kunci kejayaan bagi perniagaan hari ini. Satu pendekatan holistik bagi pengurusan perniagaan, menggabungkan pertimbangan terhadap ekonomi, alam sekitar dan tadbir urus beserta dengan pertimbangan kewangan, boleh menjadi model perniagaan yang kukuh yang menyokong kelangsungan perniagaan dan pewujudan nilai jangka panjang untuk pihak berkepentingan dan masyarakat amnya.

Trend dalam Pelaporan dan Pelaburan Kelestarian

Trend dalam Pelaporan dan Pelaburan Kelestarian

Rangka Kerja Pelaporan Kelestarian

Pelaporan kelestarian ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelaporan tentang ekonomi, alam sekitar, dan impak sosial, risiko serta peluang. Pelaporan kelestarian telah melalui transformasi dalam satu jangka masa; daripada Laporan Tanggungjawab Korporat kepada Laporan Tanggungjawab Sosial Korporat, Laporan Kelestarian dan yang terbaharu Laporan Bersepadu.

Satu faktor yang menyatukannya dalam bentuk pelaporan terbaharu ialah tumpuan pada isu-isu material dalam menyediakan pelaporan yang bermakna dan strategik. Rangka kerja pelaporan kelestarian yang utama seperti Global Reporting Initiative (GRI) G4 Guidelines, Integrated Reporting (<IR>) dan standard oleh Sustainability Accounting Standards Board (SASB) mempunyai definisi yang berbeza sedikit dari segi kematanan. Walau bagaimanapun, mana-mana satu daripadanya boleh digunakan sebagai panduan untuk memulakan pelaporan kelestarian.

Trend dalam Pelaburan Kelestarian

Pelaburan Kelestarian juga meningkat di peringkat global dan sebahagian besarnya dipacu oleh permintaan daripada pelbagai pelaburan institusi dan runcit, dengan majoritinya dipacu oleh permintaan pelanggan.

Global Sustainable Investment Review 2014 mendapati bahawa dari 2012 hingga 2014, pasaran pelaburan kelestarian global:

Biarpun pasaran pelaburan kelestarian dalam kebanyakan rantau didominasi oleh pelabur institusi (87%), terdapat juga peningkatan minat daripada pelabur runcit (13%) secara global.

Di Asia, pelaburan yang bertanggungjawab sosial telah meningkat 32% dalam tempoh ini, Walau bagaimanapun, ini hanya mewakili sebahagian kecil jumlah aset diuruskan (0.8%). Hal ini menunjukkan terdapat potensi besar bagi pelaburan kelestarian dan pelabur semakin menunjukkan minat terhadap cabaran alam sekitar dan sosial. Dalam satu tinjauan terhadap pemilik aset dan pengurus aset di Asia, tidak ada responden yang menyatakan bahawa risiko ESG mempunyai kesan kecil atau tiada impak pada prestasi kewangan. Mereka maklum bahawa halangan pada penggunaan selanjutnya berkemungkinan disebabkan oleh sumber atau teknikal (contohnya kurang pendedahan) dan bukannya kerana kepercayaan bahawa risiko ESG tidak penting.

Indeks Berkaitan dengan Kelestarian

Kita juga menyaksikan peningkatan jumlah indeks kelestarian yang dibangunkan di bawah siri Dow Jones Sustainability Indexes (“DJSI”), FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index dan siri MSCI Environment, Social and Governance Indices di banyak negara. DJSI ialah indeks global pertama yang dibangunkan untuk menjejaki prestasi kewangan syarikat-syarikat yang dipacu kelestarian. Portfolio kelestarian diuruskan dengan menggunakan penanda aras boleh dipercayai dan objektif yang berdasarkan kerjasama antara indeks Dow Jones, STOXX Limited dan Sustainable Asset Management. Pada masa ini, DJSI telah melancarkan DJSI Asia Pacific, DJSI Asia Pacific 40 dan DJSI Japan 40, DJSI Korea, dan DJSI Korea 20 di Asia.

Indeks FTSE4Good dilancarkan pada 2001 dan indeks-indeks ini dibangunkan dalam julat pelaburan tanggungjawab FTSE. Syarikat-syarikat dipilih berdasarkan kemampuan mereka menguruskan risiko alam sekitar dan sosial, menggunakan kriteria yang menggabungkan standard kelestarian global. Untuk maklumat lanjut tentang kriteria, sila rujuk Indeks Bursa Malaysia FTSE4Good.

Usaha-usaha Tukaran Saham dalam Menggalakkan Pelaporan Kelestarian

Secara global, pendedahan terhadap kelestarian telah dipacu secara kukuh oleh perundangan dan juga usaha tukaran-tukaran saham. Beberapa tukaran saham telah mendapatkan dan menggalakkan penerbit disenaraikan untuk menyediakan pendedahan berkaitan dengan kelestarian.

Sustainable Stock Exchanges (SSE) ialah satu inisiatif yang bertujuan untuk meneroka bagaimana tukaran-tukaran saham boleh bekerjasama dengan pelabur, pengawal selia dan syarikat-syarikat untuk meningkatkan ketelusan korporat, dan seterusnya prestasi bagi isu-isu ekonomi, alam sekitar dan tadbir urus dan menggalakkan pendekatan bertanggungjawab jangka panjang terhadap pelaburan. SSE dianjurkan bersama oleh United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Global Compact Office, United Nations-supported Principles for Responsible Investment dan United Nations Environment Programme Finance Initiative.

WEF Global Risks Map