Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Sekuriti » Ekuiti » Dagangan » Prosedur Dagangan

Ekuiti

Ekuiti menawarkan potensi besar bagi pertumbuhan modal dan merupakan pelaburan risiko jangka panjang. Pemilikan ekuiti akan sering melayakkan pelabur untuk sebahagian daripada keuntungan syarikat melalui dividen.

Prosedur Dagangan

Dagangan

Prosedur Dagangan

Berikut ialah Prosedur Dagangan:

  • Buka akaun dagangan dan akaun Sistem Depositori Pusat (CDS) dengan satu Organisasi Peserta (PO).
  • Anda kemudiannya akan terlibat dengan peniaga berlesen atau seorang remisier.
 1. Libatkan Remisier
  • Memberikan arahan kepada remisier anda untuk membeli atau menjual jumlah ditentukan saham syarikat pada harga tertentu.
  • Ini apabila anda perlu untuk memberikan nombor akaun CDS bagi kemasukan pesanan.
 2. Meletakkan Pesanan
  • Pesanan anda dimasukkan ke dalam Sistem Dagangan Automatik (ATS) di PO.
  • Pesanan juga boleh dimasukkan melalui sistem dagangan internet PO.
  • Pesanan ini kemudiannya akan disampaikan kepada enjin dagangan Bursa Malaysia.
  • Pengesahan pesanan dengan segera dihantar semula ke PO, dan Seterusnya kepada sistem dagangan internet anda (jika ada.)
 3. Padanan Pesanan
  • Pesanan dipadankan secara automatik oleh sistem.
  • Semua harga pesanan dipadankan ditentukan oleh kuasa pasaran bekalan dan permintaan melalui proses bidaan dan tawaran.
  • Dalam setiap urus niaga, sekuriti dijual kepada pembida tertinggi dan dibeli pada tawaran yang paling rendah.
  • Harga urus niaga untuk belian pesanan sama ada akan berada pada harga yang sama dimasukkan, atau lebih rendah jika harga penjual di bawah harga pembeli.
  • Bagi urus niaga jualan, harga akan sama atau lebih tinggi jika pesanan pembeli yang lebih tinggi.
 4. Pengesahan Dagangan
  • Apabila pesanan itu dipadankan, pengesahan dagangan dicetak, diberikan butir-butir seperti nombor pesanan asal, nombor saham, harga dan kuantiti dipadankan dan PO pihak bersama.
  • Remisier seterusnya mengesahkan dengan pelanggan bahawa dia telah membeli/menjual bilangan saham tertentu dan harga ia dibeli/dijual.
  • Bagi memudahkan perbezaan dan untuk mengelakkan kekeliruan, PO mempunyai slip berwarna yang berbeza untuk pesanan 'menjual' dan 'membeli'.
 5. Nota Kontrak
  • Firma broker akan menghantar nota kontrak kepada anda dengan memberikan butiran transaksi seperti yuran broker,duti setem dan penjelasan yang kena bayar serta kos pembelian atau hasil jualan itu.
 6. Penyerahan dan Penjelasan (T + 2)
  • Penyerahan dan penyelesaian semua transaksi yang normal adalah dua (2) hari dagangan selepas tarikh transaksi (T), oleh itu, istilahnya T+2.
  • Tiada penghantaran fizikal saham di bawah CDS. Sebaliknya, CDS menggunakan sistem kemasukan buku yang mudah untuk mengesan pergerakan saham yang timbul daripada dagangan berkaitan di Bursa Malaysia.
  • Sebagai contoh, jika anda seorang pembeli saham A , akaun CDS anda akan dikreditkan dengan Saham A dan akaun penjual akan menunjukkan debit Saham A.
  • Penjual perlu mempunyai saham yang mencukupi di dalam akaun CDS untuk transaksi penyelesaian. SIla rujuk untuk maklumat penuh di sini:http://www.bursamalaysia.com/misc/system/assets/13449/rules_bm_securities_Schedule_1-7_29Apr2019.pdf