Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Sekuriti » Ekuiti » Produk » Waran Berstruktur

Ekuiti

Ekuiti menawarkan potensi besar bagi pertumbuhan modal dan merupakan pelaburan risiko jangka panjang. Pemilikan ekuiti akan sering melayakkan pelabur untuk sebahagian daripada keuntungan syarikat melalui dividen.

Waran Berstruktur

Produk

Waran Berstruktur

Soalan LazimMuat Turun Risalah


Structured Warrants
721 KB (PDF)


Waran berstruktur ialah instrumen hak milik yang dikeluarkan oleh penerbit pihak ketiga, iaitu broker yang layak atau institusi kewangan yang memberikan pemegang hak itu,tetapi bukan obligasi untuk membeli atau menjual instrumen pendasar pada masa hadapan bagi ketetapan harga. Pada asasnya, anda membuat "tempahan" untuk membeli atau menjual bilangan instrumen pendasar yang telah ditetapkan pada harga tertentu pada masa hadapan apabila anda melabur dalam waran berstruktur.

Waran berstruktur boleh dikeluarkan ke atas aset pendasar seperti saham, Dana Didagangkan Bursa (ETF), indeks atau sejumlah saham.

Jenis Waran Berstruktur

Waran Panggilan

Memberikan pemegang hak untuk membeli saham pendasar pada harga tertentu dalam tempoh masa yang terhad.

Waran Put

Memberikan pemegang hak untuk menjual saham pendasar pada harga tertentu dalam tempoh masa yang terhad.

Sijil Bull/Sijil Bear (CBBC)

CBBC menjejaki prestasi saham pendasar tanpa memerlukan pelabur membayar harga penuh yang diperlukan untuk memiliki saham sebenar. la diterbitkan sama ada dalam bentuk Sijil Bull atau Sijil Bear dengan tarikh tamat yang tetap, yang membolehkan pelabur mengambil kedudukan menaik atau menurun atas saham pendasar, dengan kemungkinan penamatan awal sebelum tarikh tamat apabila pendasar bergerak ke arah yang bertentangan dengan jangkaan pelabur.

 • View comparison of different types of Structured Warrants

  Perbandingan Pelbagai Jenis Waran Berstruktur

  Perbandingan Pelbagai Jenis Waran Berstruktur
   Call WarrantsPut WarrantsCallable Bull/Bear Certificates (CBBC) (CBBC)
  Issuer Eligible brokers or financial institutions
  Underlying Instrument 1 underlying instrument (share, ETF or index) 1 underlying instrument (share, ETF or index) 1 underlying instrument (share, ETF or index)
  Dilution of underlying shares No new shares issued
  Expiry Period 6 months to 5 years 6 months to 5 years 3 months to 5 years
  Expiration date Fixed Fixed Fixed – also possible for early termination when the price/level of the underlying instrument reaches the ‘Call Price’.
  Settlement price/level at expiry Shares/ETF:-
  Closing price 1 market day before expiry; OR 5-days volume weighted average before expiry; OR 5-day average closing prices before expiry

  Index:- Index closing or average index levels or settlement price of index futures expiring in same month

  At expiry:-
  Shares/ETF:- Closing price 1 market day before expiry; OR 5-days volume weighted average before expiry; OR 5-day average closing prices before expiry
  Index:- Index closing or average index levels or settlement price of index futures expiring in same month
  Upon MCE:-
  Shares/ETF:- Lowest/highest price of the underlying in the next trading session (Main Trading Phase)
  Index:- Index level expiring in the same month
  Settlement method Delivery of underlying shares or cash Cash only
 • How to identify the type of Structured Warrants?

  Identify the type of Structured Warrants

  Stock Code

  You can differentiate the structured warrants with reference to the 5th character of the stock code.

  The format of the stock code is as follows:-

  • 1st 4 characters - stock code of the underlying share/ETF
  • 5th characters - type of structured warrants
  • 6th characters - sequence/number of listing

  The code representing the types of structured warrant are as follows:-

  Type of Structured Warrants
  CodeType of Structured Warrants
  C Call Warrant
  H Put Warrant
  J CBBC – Callable Bull Certificate (Call)
  K CBBC – Callable Bear Certificate (Put)

  Examples:-

  • Bursa Call Warrant would have the stock code "1818 CA" and stock short name "Bursa- CA",
  • Bursa Put Warrant would have the stock code as "1818 HA" and stock short name "Bursa- HA"
  • Bursa Callable Bull Certificate (CBBC Bull) would carry the stock code "1818 JA" and stock short name "Bursa- JA".
  • Bursa Callable Bear Certificate (CBBC Bear) would carry the stock code "1818 KA" and stock short name "Bursa- KA"

Maklumat untuk Penerbit

 • Untuk syarat Waran Berstruktur, sila klik Bab 5 Syarat Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama
 • Bagi prosedur penyenaraian Waran Berstruktur, sila lihat Nota Amalan 27 Syarat Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama

Laman Web Penerbit

Untuk maklumat lanjut mengenai waran berstruktur sila ke laman web penerbit-penerbit Malaysia seperti yang berikut:-