Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Sekuriti » Ekuiti » Produk » Waran Syarikat

Ekuiti

Ekuiti menawarkan potensi besar bagi pertumbuhan modal dan merupakan pelaburan risiko jangka panjang. Pemilikan ekuiti akan sering melayakkan pelabur untuk sebahagian daripada keuntungan syarikat melalui dividen.

Waran Syarikat

Produk

Waran Syarikat

Waran syarikat dikeluarkan oleh syarikat dan memberikan hak kepada pemegang tetapi bukan obligasi, untuk melanggan saham biasa yang baharu pada harga tertentu dalam tempoh masa yang tertentu. Waran mempunyai tarikh matang (sehingga 10 tahun) selepas tamat tempohnya tidak bernilai melainkan jika pemegang tersebut telah melanggan saham baharu sebelum tarikh matang.