Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Sekuriti » Ekuiti » Peserta Bukan Broker » NTCP

Ekuiti

Ekuiti menawarkan potensi besar bagi pertumbuhan modal dan merupakan pelaburan risiko jangka panjang. Pemilikan ekuiti akan sering melayakkan pelabur untuk sebahagian daripada keuntungan syarikat melalui dividen.

NTCP

Peserta Bukan Broker

NTCP

Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn. Bhd. {Bursa Clearing (S)} mempunyai dua (2) kategori penyertaan, terdiri daripada

  • Peserta Penjelasan Dagangan (TCP), yang merupakan Organisasi Peserta Bursa
  • Peserta Penyelesaian Tidak Berdagang (NTCP) yang merupakan institusi kewangan dan penjaga yang telah diluluskan sebagai Ahli Langsung Berdaftar (ADM) Pusat Depositori.

NTCP menjelaskan dan melangsaikan secara langsung dengan Bursa Clearing (S) menerusi penggunaan Sistem Penyelesaian institusi (ISS) yang merupakan fasiliti pilihan bagi memudahkan Penyelesaian dagangan pelabur institusi terus dengan Bursa Clearing (S) pada asas Penghantaran VS Pembayaran (DVP) dengan:

  • Penghantaran sekuriti daripada dan kepada NTCP akan dibuat terus kepada, dan daripada Bursa Clearing (S).
  • Pembayaran semua urus niaga ISS akan diuruskan terus antara Bursa Clearing (S) dengan pembelian dan pembayaran NTCP sebenar.

List of Non Trading Clearing Participants (NTCP)
7 KB (PDF)