Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Sekuriti » Pendidikan » Soalan Lazim mengenai CDS

Pendidikan

Pelajarilah bagaimana untuk melabur dalam pasaran sekuriti. Sama ada anda masih baharu atau seorang pakar, anda boleh memperoleh maklumat berguna, tip dan idea untuk melabur dalam bahagian ini.

Soalan Lazim mengenai CDS

Soalan Lazim mengenai CDS

Pembukaan akaun

Mengemas kini butir Akaun

Penutupan Akaun

Penyata Akaun CDS

Pemindahan

Pertanyaan Baki Akaun

Tindakan Korporat

Akaun Dorman

Akaun Tidak Aktif

Pengeluaran

Permohonan Saham Elektronik (ESA)

Nota:Soalan Lazim tentang kemudahan ESA di atas hanya bertujuan memberi gambaran ringkas kepada pemohon IPO tentang kemudahan ESA. Prosedur dan garispanduan yang mengawal operasi kemudahan ESA mungkin berbeza dari satu PFI ke PFI yang lain. Sekiranya terdapat kemusykilan, pemohon digalakkan untuk mendapatkan penjelasan tentang penggunaan kemudahan ESA secara langsung daripada PFI atau Rumah Terbitan yang berkenaan.

Penghantaran Hak Milik

Sekuriti Dinyahsenarai

Bagi Pendeposit
Untuk Pengeluar