Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Sekuriti » Bon » Dagangan » Instrumen Didagangkan

Bon

Bon adalah pendapatan tetap sekuriti yang dikeluarkan kepada pemberi pinjaman jangka panjang, dengan tarikh matang. Mereka memberi pulangan dalam bentuk pembayaran berkala yang tetap.

Instrumen Didagangkan

Dagangan

Instrumen Didagangkan

Instrumen didagangkan di pasaran bon Malaysia terdiri daripada kertas konvensional dan Islam termasuk perkara yang berikut:

 1. Sekuriti Kerajaan
  Malaysian Treasury Bills (MTS) dan Malaysian Government Securities (MGS) ialah kertas jangka pendek dan jangka panjang yang diterbitkan atas dasar konvensional oleh Kerajaan Malaysia untuk menguruskan ekonomi. Government Investment Issues (GII) bertujuan yang sama tetapi diterbitkan berasaskan prinsip Islam. MGS Floating Securities diterbitkan berasaskan agihan.
 2. Kertas Bank Negara
  Bank Negara Bills (BNB) dan Bank Negara Notes (BNN) diterbitkan oleh Bank Pusat ini untuk operasi pasarannya.
 3. Kertas Cagamas
  Cagamas Berhad ialah Perbadanan Cagaran Kebangsaan yang perniagaannya adalah untuk menggalakkan pasaran cagaran sekunder di Malaysia. Cagamas menampung operasi perniagaannya dengan menerbitkan Nota, Bon dan Sanadat. Sanadat ialah bon Islam.
 4. Sekuriti Hutang Swasta (PDS)
  Sekuriti hutang swasta terdiri daripada sekuriti hutang jangka pendek dan jangka panjang yang diterbitkan oleh perbadanan swasta atas asas konvensional atau Islam.
 5. Sekuriti Disokong Aset (ABS)
  ABS ialah sekuriti yang disokong oleh aset seperti cagaran, pinjaman, penerimaan dan sebagainya, dan diterbitkan oleh swasta atau perbadanan separuh kerajaan. ABS juga diterbitkan atas asas Islam di Malaysia.