Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Sekuriti » Bon » Dagangan » Platform Dagangan Elektronik

Bon

Bon adalah pendapatan tetap sekuriti yang dikeluarkan kepada pemberi pinjaman jangka panjang, dengan tarikh matang. Mereka memberi pulangan dalam bentuk pembayaran berkala yang tetap.

Platform Dagangan Elektronik

Dagangan

Platform Dagangan Elektronik

ETP ialah singkatan bagi Platform Dagangan Elektronik. ETP ialah repositori harga berpusat, dagangan dan penyebaran bagi pasaran bon utama dan sekunder. la merupakan sistem kawalan pasaran yang efisien dan membantu Bursa Malaysia mengawal selia pasaran bon.

ETP membantu dagangan dan pelaporan semua aktiviti pasaran sekunder.

Komponen perniagaan utama yang menyumbang kepada perniagaan ETP ialah peruntukan untuk

  • Buku tempahan pusat bagi padanan, pelaporan dagangan dan rundingan
  • Sistem penyebaran komprehensif bagi penyebaran harga/hasil dan maklumat dagangan
  • Simpanan data untuk penyelenggaraan rujukan data sejarah pasaran bagi pentadbir
  • Bursa sistem pemantauan pasaran tepat pada masanya

Sistem teras ETP mengantara muka dengan sistem lain seperti FAST (Sistem Automatik Sepenuhnya untuk Terbitan Tender) dan Maklumat Vendor.

Pasaran modal dibahagikan kepada pasaran utama dan sekunder. Pasaran modal terdiri daripada pasaran konvensional dan pasaran Islam.

Aktiviti pasaran utama termasuk penerbitan sekuriti hutang baharu kepada pelanggan yang dibuat melalui FAST, yang dilaksanakan oleh Bank Pusat, iaitu Bank Negara Malaysia. Sesetengah data kemudiannya dihantar kepada ETP dan disebarkan kepada semua ahli. Dagangan sekunder pula ialah aktiviti dagangan oleh pemain pasaran ke atas saham yang didaftarkan di ETP, sama ada melalui ETP atau pasaran Over the Counter (OTC). Semua dagangan ini akan direkodkan di ETP.

FAQs
399 KB (PDF)


Get Adobe ReaderAdobe Acrobat Reader is needed to view the documents.
If you don't already have it installed on your computer, click on the icon to download it.