Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Sekuriti » Bon » Produk » Saham Pinjaman

Bon

Bon adalah pendapatan tetap sekuriti yang dikeluarkan kepada pemberi pinjaman jangka panjang, dengan tarikh matang. Mereka memberi pulangan dalam bentuk pembayaran berkala yang tetap.

Saham Pinjaman

Produk

Saham Pinjaman

Saham pinjaman ialah sekuriti yang diterbitkan oleh sesebuah syarikat berkaitan dengan pinjaman yang dibuat oleh pelabur. Saham pinjaman bercagar, tidak bercagar, boleh tukar ataupun tidak boleh tukar tetapi biasanya tidak bercagar tidak seperti debentur.

Jenis-jenis Saham Pinjaman

  1. Saham pinjaman tidak bercagar membawa risiko lebih tinggi daripada debentur, dan sekiranya berlaku pembubaran, pemegang saham pinjaman tidak bercagar adalah setaraf dengan penghutang tidak bercagar lain.
  2. Saham pinjaman boleh tukar mempunyai hak untuk menukar kepada saham biasa syarikat atas terma diatur lebih awal dan dalam tempoh terhad. Objektif menerbitkan saham pinjaman boleh tukar adalah untuk mendapatkan kewangan faedah tetap pada kadar faedah agak rendah dan pada masa yang sama menjadikannya menarik kepada pemegang berpotensi dengan tawaran penyertaan ekuiti pada tarikh kemudian.
  3. Nota
    Terdapat juga sekuriti pendapatan tetap dengan tarikh matang,dan mungkin boleh atau tidak boleh dituntut.