Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Pemantauan Penerbit » Pemantauan Korporat
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Pemantauan Penerbit

Kami komited untuk menambahbaik piawaian penzahiran di kalangan Penerbit Tersenarai bagi menggalakkan ketelusan yang lebih baik di pasaran dan mengukuhkan perlindungan terhadap pelabur.

Pemantauan Korporat

Pemantauan Korporat

Sebahagian daripada pendekatan kawal selia Bursa Malaysia, Bursa ini sentiasa memantau aktiviti korporat dan perkembangan penerbit yang disenaraikan untuk memastikan pematuhan kepada LR. Pendekatan ini diambil bagi mencegah insiden ketidaktentuan korporat yang boleh menjejaskan pelaburan pemegang saham dalam Penerbit yang Disenaraikan.

Dalam melaksanakan Pengawasan, kami melihat kepada pelanggaran LR, salah guna korporat, transaksi tidak tentu atau penyelewengan oleh Penerbit Disenaraikan, dan mengambil tindakan pencegahan atau pemulihan dengan cepat untuk mengekalkan pasaran yang teratur dan adil.

Pendekatan "berasaskan risiko" dalam mengawasi aktiviti dan perkembangan ini dipandu oleh rangka kerja pemantauan korporat yang berikut:

 1. Pengesanan kemungkinan ketidaktentuan atau salahlaku korporat melalui:

  • Pengawasan berterusan terhadap amaran bukan kewangan dan kewangan;

  • Pengawasan berterusan perkembangan korporat; dan

  • Melaksanakan analisis mendalam bagi isu-isu.

 2. Keterlibatan dengan pengarah atau juruaudit bagi Penerbit Disenaraikan dan pengantara lain untuk menangani kebimbangan yang bukan sahaja berkaitan dengan pelanggaran langsung LR, tetapi juga amalan buruk CG atau amalan buruk lain dengan tujuan meningkatkan standard amalan CG dan pengurusan perniagaan yang baik dalam kalangan Penerbit yang Disenaraikan. Keterlibatan juga ialah platform penting untuk kami berkongsi harapan dengan pengurusan, pengarah, penasihat, juruaudit dan setiausaha syarikat bagi Penerbit yang Disenaraikan.

 3. Melaksanakan kajian tematik untuk mengesan aliran dan isu yang timbul,dan mengambil kira tindakan sewajarnya untuk menangani atau mengatasi isu atau aliran ini, termasuklah pengeluaran arahan atau mencadangkan perubahan kepada rangka kerja kawal selia. Tema diperoleh daripada bidang yang kemungkinan berisiko, atau aliran dan isu semasa yang boleh menyebabkan kemungkinan berlaku salah guna atau salah laku.

 4. Menjalankan penyiasatan awal untuk membangunkan kes prima-facie sebelum merujuk kemungkinan pelanggaran tersebut kepada Penyiasatan atau pihak berkuasa lain yang relevan untuk tindakan penguat kuasa.

Sumber maklumat bagi tujuan aktiviti pemantauan termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut:

 1. Pengumuman atau pendedahan yang dibuat oleh Penerbit Disenaraikan;
 2. Akhbar/artikel/laporan berita/laporan media lain melalui Internet;
 3. Blog / Perbincangan Pasaran;
 4. Laporan Penganalisis;
 5. Laporan Tahunan dan maklumat kewangan lain yang terdapat pada peringkat umum;
 6. Rungutan yang diterima; dan
 7. Rujukan oleh badan kawal selia lain

Sesetengah tindakan yang dilakukan oleh pemantauan Korporat antaranya, termasuk:

 1. Apabila terdapat pelanggaran LR:

  • Rujukan dibuat kepada bahagian Penyiasatan bagi siasatan lanjut dan/atau di mana sesuai; menghendaki Penerbit yang Disenaraikan mengambil tindakan pembetulan yang sepatutnya dan/atau memerlukan restitusi bagi kerugian jika ada) oleh pengarah yang terlibat; dan

  • pengeluaran arahan untuk menangani bidang yang dibimbangkan dalam Penerbit Disenaraikan seperti yang memerlukan pelantikan juruaudit khas, pelantikan semula Jawatankuasa Audit yang dibubarkan yang melanggar LR, menjadikan pendedahan tambahan penting kepada pelabur awam dan sebagainya.

 2. Apabila tidak terdapat pelanggaran LR tetapi kebimbangan terhadap amalan buruk CG:

  • Meningkatkan amalan CG dan pengurusan perniagaan baik melalui keterlibatan dengan pengarah, penasihat dan juruaudit Penerbit yang Disenaraikan untuk berkongsi bahagian yang dibimbangkan terhadap Penerbit yang Disenaraikan. Contohnya:

   1. Meningkatkan komposisi lembaga pengarah dan mendahulukan kepentingan perhubungan pelabur untuk meningkatkan keyakinan pasaran dan persepsi.

   2. Menggalakkan lembaga pengarah untuk memastikan tindakan pembetulan diambil dalam kes-kes seperti kegagalan kawalan dalaman, atau pelanggaran prosedur perolehan/tender dan had bidang kuasa, untuk meningkatkan kawalan dalaman dan mengelak kegagalan berkenaan daripada berulang.

   3. Memastikan pendedahan yang cepat, mencukupi adil dan seimbang tentang isu yang dihadapi bagi meningkatkan ketelusan, terutamanya bagi kes yang melibatkan persaingan ahli lembaga, dan memastikan Penerbit Disenaraikan bagi pihak yang bertentangan itu mematuhi peraturan LR.

  • Mengambil khidmat juruaudit luar Penerbit Disenaraikan untuk berkongsi bidang yang dibimbangkan dan menggalakkan penelitian rapi ke atas akaun semasa audit untuk mengelak kejutan.