Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Struktur » Jawatankuasa Kawal Selia
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Struktur

Sebagai pengawal selia utama pasaran modal Malaysia, kami bertanggungjawab mengekalkan pasaran yang adil dan terurus dalam sekuriti dan derivatif yang didagangkan melalui fasilitinya. Fungsi kawal selia Bursa dilaksanakan dan diurus tadbir oleh Kumpulan Fungsi Kawal Selia yang diterajui Ketua Pegawai Kawal Selia.

Jawatankuasa Kawal Selia

Jawatankuasa Kawal Selia

Aktiviti kawal selia Bursa Malaysia bebas daripada aktiviti komersialnya, untuk mengehadkan potensi atau anggapan konflik kepentingan. Untuk itu, Bursa Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Kawai Selia untuk membuat keputusan kawal selia yang penting. Komposisi Jawatankuasa Kawai Selia terdiri daripada pakar industri luar, selain pengarah bebas dan pengarah kepentingan awam Bursa Malaysia. Tempoh lantikan ialah satu tahun dan lantikan disarankan oleh Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah Bursa Malaysia.

Jawatankuasa Kawal Selia ditadbir melalui terma rujukan seperti yang ditetapkan dalam Model Tadbir Urus.Model ini tertakluk pada semakan dari semasa ke semasa sejajar dengan persekitaran perniagaan dan kawal selia yang sering berubah-ubah. Perubahan ini dimaklumkan kepada Suruhanjaya Sekuriti selaras dengan Panduan Peranan Kawai Selia Bursa Malaysia.

Jawatankuasa Kawal Selia adalah seperti yang berikut:-