Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Peraturan » Proses Pembuatan Peraturan
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Peraturan

Kami mempunyai Kaedah-kaedah yang jelas, menyeluruh dan boleh diakses untuk mengawal, antara lain, penyenaraian penerbit dan produk di pasaran kami, dan tanggungjawab penerbit selepas penyenaraian, dagangan, penjelasan dan penyelesaian produk kami, tanggungjawab kemasukan dan selepas kemasukan peserta kami.

Proses Pembuatan Peraturan

Proses Pembuatan Peraturan

Bagi memastikan kualiti, kesesuaian dan kecukupan peraturan kami, pindaan yang dicadangkan tertakluk pada proses pindaan peraturan yang ketat. Secara amnya, langkah-langkah utama adalah seperti yang berikut: