Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Peraturan » Gambaran Keseluruhan
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Peraturan

Kami mempunyai Kaedah-kaedah yang jelas, menyeluruh dan boleh diakses untuk mengawal, antara lain, penyenaraian penerbit dan produk di pasaran kami, dan tanggungjawab penerbit selepas penyenaraian, dagangan, penjelasan dan penyelesaian produk kami, tanggungjawab kemasukan dan selepas kemasukan peserta kami.

Gambaran Keseluruhan

Gambaran Keseluruhan

Kami komited untuk mengekalkan standard peraturan yang tinggi melalui peraturan kami. Ini dicapai melalui penilaian secara berterusan peraturan berkenaan bagi memastikannya kekal relevan, efektif dan berdasarkan tanda aras antarabangsa terutamanya dalam landskap pasaran modal yang sentiasa berubah. Proses ini bertujuan memastikan standard yang tinggi bagi perlindungan pelabur dan pengendalian perniagaan dan satu rangka kerja kawal selia yang seimbang, cekap dan berkesan.

Peraturan berkenaan juga mencerminkan prinsip peraturan kami.

Peraturan yang ditdbir oleh Bursa Malaysia adalah seperti yang berikut:

Regulation Rules Chart Listing Requirements Rules of Bursa Malaysia Securities Rules of Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd Rules of Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd Rules of Bursa Malaysia Derivatives Bhd Rules of Bursa Malaysia Derivatives Clearing Bhd Rules of Bursa Malaysia Bonds Sdn Bhd

Nota: Peraturan Bursa Malaysia Islamic Services Sdn. Bhd. berkaitan dengan platform dagangan komoditi patuh Syariah untuk menggunakan komoditi sebagai instrumen pendasar bagi transaksi kewangan mereka dengan memakai pelbagai kontrak syariah yang tidak dikawal oleh apa-apa undang-undang sekuriti boleh didapati di sini.