Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Peraturan

Kami mempunyai Kaedah-kaedah yang jelas, menyeluruh dan boleh diakses untuk mengawal, antara lain, penyenaraian penerbit dan produk di pasaran kami, dan tanggungjawab penerbit selepas penyenaraian, dagangan, penjelasan dan penyelesaian produk kami, tanggungjawab kemasukan dan selepas kemasukan peserta kami.

Pasaran Utama

Syarat-Syarat Penyenaraian

Yuran Dan Caj: Pasaran Utama

Main Market
169 KB (PDF)
[Updated as at 1 September 2018]