Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Peraturan

Kami mempunyai Kaedah-kaedah yang jelas, menyeluruh dan boleh diakses untuk mengawal, antara lain, penyenaraian penerbit dan produk di pasaran kami, dan tanggungjawab penerbit selepas penyenaraian, dagangan, penjelasan dan penyelesaian produk kami, tanggungjawab kemasukan dan selepas kemasukan peserta kami.

Am

Syarat-Syarat Penyenaraian

Soalan Lazim: Am

Bagi tujuan semua Soalan dan Jawapan yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia Securities Berhad, melainkan konteks lain diperlukan, perkataan dan ekspresi yang didefinisi dalam "Syarat-Syarat Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad" dan "Syarat-Syarat Penyenaraian Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad" masing-masing (secara kolektifnya "Syarat-Syarat Penyenaraian"), apabila digunakan dalam Soalan dan Jawapan, mempunyai maksud yang diberikan dalam Syarat Keperluan Penyenaraian berkenaan, dan -

"ACE LR" bermaksud Syarat-Syarat Penyenaraian Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities

"Bursa Securities" bermaksud Bursa Malaysia Securities Berhad;dan

"Main LR" bermaksud Syarat-Syarat Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

Soalan dan Jawapan ini menggambarkan dan menjelaskan peruntukan yang relevan di bawah Syarat Keperluan Penyenaraian. Mereka dikeluarkan untuk membantu penerbit disenaraikan untuk memahami dan mematuhi Syarat Keperluan Penyenaraian.

Seorang pengguna Soalan dan Jawapan mestilah sentiasa membaca Soalan dan Jawapan bersama-sama dengan Kehendak­ kehendak Penyenaraian dan apabila perlu mendapatkan nasihat daripada ahli profesional berkelayakan. Soalan dan Jawapan ini bukanlah suatu pengganti kepada Syarat Keperluan Penyenaraian ataupun nasihat profesional.

Dalam membentuk "Jawapan" bagi beberapa kes, kami mengandaikan sesetengah fakta asas, meringkaskan peruntukan yang relevan bagi Syarat-Syarat Penyenaraian atau memberi tumpuan kepada satu aspek tertentu soalan sebagai titik tumpuan isu tersebut. Oleh itu, "Jawapan" tidak seharusnya ditafsirkan sebagai muktamad dan terpakai kepada semua kes dan senarionya mungkin kelihatan serupa. Dalam mana-mana kes tertentu, penerbit mestilah menilai semua fakta relevan dan keadaan untuk mematuhi Syarat-Syarat Penyenaraian.

Bahagian Jabatan Penyenaraian di Bursa Securities sedia untuk memberi nasihat dan interpretasi atau penjelasan mengenai Syarat-Syarat Penyenaraian diperlukan. Penerbit disenaraikan dan pengamal dialu-alukan untuk menghubungi Bahagian Jabatan Penyenaraian di Bursa Securities sekiranya mereka mempunyai apa-apa pertanyaan mengenai Syarat-Syarat Penyenaraian.