Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Pendekatan Kawal Selia/Falsafah » Pendekatan Tematik Peraturan
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Pendekatan Kawal Selia/Falsafah

Dalam usaha membangunkan pasaran yang berkualiti dan berintegriti, Bursa Malaysia berpandukan Prinsip Kawal Selia untuk mencapai sasaran yang berikut; perlindungan pelabur terus kukuh, standard pengendalian perniagaan yang tinggi oleh penerbit disenaraikan dan broker, dan kawal selia yang cekap dan berkesan.

Pendekatan Tematik Peraturan

Pendekatan Tematik Peraturan

Bursa Malaysia mengguna pakai pendekatan tematik bagi mencapai matlamat dan objektif bagi memastikan kawal selia pasaran yang berkesan. Di bawah pendekatan tematik, Bursa Malaysia akan memberi fokus kepada tema utama tertentu. Tema ini sentiasa dikaji untuk memastikan ia sentiasa relevan dalam persekitaran yang progresif. Enam tema berkenaan adalah seperti yang berikut: