Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Pendekatan Kawal Selia/Falsafah » Memanfaatkan Platform Teknologi
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Pendekatan Kawal Selia/Falsafah

Dalam usaha membangunkan pasaran yang berkualiti dan berintegriti, Bursa Malaysia berpandukan Prinsip Kawal Selia untuk mencapai sasaran yang berikut; perlindungan pelabur terus kukuh, standard pengendalian perniagaan yang tinggi oleh penerbit disenaraikan dan broker, dan kawal selia yang cekap dan berkesan.

Memanfaatkan Platform Teknologi

Memanfaatkan Platform Teknologi

Bursa Malaysia sentiasa menaikkan taraf infrastruktur teknologi kami. Dari segi Pemantauan Pemasaran, kami telah menaik taraf Sistem Pemantauan pada 31 Disember 2012 yang membolehkan respons yang lebih pantas ke atas tingkah laku transaksi yang mencurigakan serta transaksi yang berpotensi berlaku penyalahgunaan pasaran. lni termasuk modul ulangan pasaran "Market Replay" yang mempunyai kebolehan pembinaan semula aktiviti dagangan seperti yang membenarkan semakan yang lebih mendalam ke atas transaksi-transaksi dan kesannya kepada pasaran dapat dikaji dengan lebih teliti. Sistem Pemantauan ini ialah platform pemantauan "pasaran bersilang" bersepadu bagi kedua-dua pasaran ekuiti dan derivatif. Hal ini membolehkan pemantauan antara pasaran (inter-market) untuk kedua-dua pasaran ini.

Kami mempunyai mekanisme pelaporan syarat keperluan kewangan minimum automatik, yang dikenali sebagai sistem ARMADA yang begitu sensitif dalam penawanan data risiko yang timbul daripada perubahan harga yang meruap. Ciri-ciri ini boleh membantu kami dalam melakukan pemantauan yang cepat dan berkesan terhadap broker.

Kami juga mempunyai Bursa LINK iaitu platform bagi penerbit yang disenaraikan untuk membuat pengumuman dan memudahkan penghantaran mengikut masa bagi maklumat yang akan disebarkan ke pasaran. eRAPID, iaitu penyelesaian berasaskan web bagi membolehkan transmisi elektronik pekeliling Rekod Pendeposit dan Sistem Pendepositan Berpusat.

eRAPID

eRAPID adalah penyelesaian berasaskan web yang memudahkan penghantaran elektronik Pekeliling Rekod Pendeposit dan sistem Depositori Pusat. Bursa Malaysia Securities Berhad, Bursa Malaysia Derivatives Berhad, Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd, Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd dan Bursa Malaysia Derivatives penjelasan Berhad menggunakan eRAPID untuk menyebarkan Pekeliling kepada broker.

Jabatan Hal Ehwal Peserta, Penyeliaan Peserta bertanggungjawab untuk menyebarkan semua Pekeliling melalui eRAPID. Pekeliling ditukar kepada pdf format sebelum dimuat naik ke dalam eRAPID. Prosedur-prosedur kawalan yang mencukupi telah disediakan untuk memastikan bahawa setiap Pekeliling dikeluarkan dengan betul.