Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Penguatkuasaan

Kami berpandangan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Perniagaan dan Syarat Keperluan Penyenaraian dan melaksanakan prosiding dan tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya bergantung kepada keterukan pelanggaran kerana pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi untuk menjejaskan hak-hak dan perlindungan pelabur serta integriti pasaran.

Pelanggaran Lain

Kes-kes Penguatkuasaan Utama

Penguatkuasaan Peraturan Bursa Malaysia: Pelanggaran Lain

Selain daripada di atas, Bursa telah mengambil tindakan penguatkuasaan berikut ke atas Peserta Pasaran yang ingkar:-

Kes

  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • Up to 2014