Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Penguatkuasaan » Kes-kes Penguatkuasaan Utama » Penguatkuasaan Peraturan Bursa Malaysia » Tindakan Terhadap POs kerana Kegagalan Penyeliaan dan/atau Fungsi Pematuhan Tidak Efektif
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Penguatkuasaan

Kami berpandangan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Perniagaan dan Syarat Keperluan Penyenaraian dan melaksanakan prosiding dan tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya bergantung kepada keterukan pelanggaran kerana pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi untuk menjejaskan hak-hak dan perlindungan pelabur serta integriti pasaran.

Tindakan Terhadap POs kerana Kegagalan Penyeliaan dan/atau Fungsi Pematuhan Tidak Efektif

Kes-kes Penguatkuasaan Utama

Penguatkuasaan Peraturan Bursa Malaysia: Tindakan Terhadap POs kerana Kegagalan Penyeliaan dan/atau Fungsi Pematuhan Tidak Efektif

Semua Peserta Pasaran mestilah pada setiap masa mempunyai program penyeliaan/pemantauan yang mencukupi dan kawalan dalaman untuk memastikan mereka boleh melaksanakan aktiviti perniagaan dalam keadaan seperti yang dijangkakan melalui syarat dan peraturan serta undang-undang sekuriti. Dalam usaha memastikan POs memenuhi fungsi penyeliaan dan pematuhan, dan mematuhi amalan perniagaan baik pada setiap masa, Bursa telah mengambi tindakan penguatkuasaan terhadap POs yang gagal untuk

  • Melakukan penyeliaan ketat terhadap operasi keseluruhan aktiviti perniagaan POs dan aktiviti Orang Berdaftar/kakitangan yang menyebabkan mereka melakukan salah laku;

  • Melaksanakan dan/atau mengekalkan yang sesuai dan mencukupi dan/atau penyeliaan efektif dan sistem pematuhan serta sistem kawalan dalaman yang menyebabkan pelanggaran Undang-undang Sekuriti, peraturan serta polisi dan prosedur dalaman POs sendiri;

  • Mematuhi amalan perniagaan yang baik.

Kes

  • 2015
  • Up to 2014