Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Penguatkuasaan » Kes-kes Penguatkuasaan Utama » Penguatkuasaan Peraturan Bursa Malaysia
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Penguatkuasaan

Kami berpandangan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Perniagaan dan Syarat Keperluan Penyenaraian dan melaksanakan prosiding dan tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya bergantung kepada keterukan pelanggaran kerana pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi untuk menjejaskan hak-hak dan perlindungan pelabur serta integriti pasaran.

Penguatkuasaan Peraturan Bursa Malaysia

Kes-kes Penguatkuasaan Utama

Penguatkuasaan Peraturan Bursa Malaysia

Sejajar dengan komitmen berterusan Bursa Malaysia (Bursa) untuk menambah baik keberkesanan tindakan penguatkuasaan, kami akan melaporkan dan menerbitkan tindakan penguatkuasaan yang diambil terhadap peserta pasaran kerana pelanggaran peraturan di laman web Bursa (Berita Penguatkuasaan). Peserta pasaran akan merujuk Organisasi yang Mengambil Bahagian (POs), Peserta Pasaran (TPs), Peserta Penjelasan, Peserta platform dagangan bursa, Orang yang Didaftar, Agen Pendepositan yang Sah, Ahli Langsung yang Sah dan sesiapa yang berkaitan dengan peraturan Bursa (secara kolektifnya, "Peserta Pasaran" yang sesuai).

Berita Penguatkuasaan secara amnya akan memberi tumpuan kepada pelanggaran biasa dan/atau pelanggaran serius yang memberi impak signifikan kepada pasaran atau Peserta Pasaran yang tindakan penguatkuasaan telah diambil. Berita Penguatkuasaan ialah sebahagian daripada usaha Bursa untuk meningkatkan ketelusan, kesedaran pasaran dan pemahaman keputusan penguatkuasaan/tindakan yang diambil, dan pertimbangan yang dibuat dalam membuat keputusan serta proses yang dilaksanakan oleh Bursa.

Tindakan penguatkuasaan dan ilustrasi yang ditetapkan berdasarkan pada tindakan penguatkuasaan dan bertujuan sebagai maklumat dan rujukan kepada Peserta Pasaran dalam melaksanakan aktiviti perniagaan keseluruhan mereka, operasi dan penyeliaan, serta fungsi pemantauan dan pematuhan. Sementara maklumat yang diberikan secara amnya akan menunjukkan pendekatan penguatkuasaan yang kami lakukan kepada jenis tertentu ketidakpatuhan, tidaklah meliputi dan Bursa berhak untuk bertindak ke atas mana-mana kes sebagaimana yang dirasakannya sesuai berdasarkan pada fakta tertentu dan keadaan setiap kes. Oleh itu, berkemungkinan hasil yang berbeza diperoleh, walaupun kes-kes ketidakpatuhan kelihatan sama.