Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Pasaran Teknologi Dagangan

Bursa Malaysia memberikan ruang untuk perkhidmatan teknologi berkaitan dagangan. Perkhidmatan yan disediakan termasuk Bursa Direct Access, satu fasiliti paparan terbuka yang ditawarkan kepada Organisasi yang mengambil bahagian, dan penganjuran lokasi bersama.

Standard Perkhidmatan Infrastruktur

Perkhidmatan Infrastruktur dan Akses Rangkaian (NAIS)

Standard Perkhidmatan Infrastruktur

Bursa Malaysia Infrastructure Services Standard
1902 KB (PDF)
[Updated as at 10 January 2017]