Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Produk dan Perkhidmatan » Pasaran Teknologi Dagangan » Perkhidmatan Lokasi Bersama

Pasaran Teknologi Dagangan

Bursa Malaysia memberikan ruang untuk perkhidmatan teknologi berkaitan dagangan. Perkhidmatan yan disediakan termasuk Bursa Direct Access, satu fasiliti paparan terbuka yang ditawarkan kepada Organisasi yang mengambil bahagian, dan penganjuran lokasi bersama.

Perkhidmatan Lokasi Bersama

Perkhidmatan Lokasi Bersama

Bursa Malaysia mengumumkan penawaran perkhidmatan penganjuran lokasi bersama (COLO) kepada Peserta Pasaran. Penganjuran COLO membolehkan Peserta Bursa Malaysia menempatkan peranti dagangan mereka dalam pusat data fizikal yang sama dengan peralatan dagangan Bursa Malaysia. Ini membolehkan perlaksanaan perdagangan kelajuan tinggi dengan kependaman rangkaian rendah. Perkhidmatan ini disediakan kepada peserta dan vendor yang dilantik.

Network Access and Infrastructure Services Subscription Form
146 KB (PDF)

Co-Location Fee Schedule
63 KB (PDF)

Co-Location Service Schedule
144 KB (PDF)

General Terms and Conditions
86 KB (PDF)

Mereka yang berminat dan memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi:

Head, Infrastructure Management
Technology & Information Management
Bursa Malaysia Berhad
3rd Floor, Exchange Square
Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur.
(603) 2026 5099
(603) 2026 4122
customerservice@bursamalaysia.com