Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Bursa Trade Securities 2

Adakah anda memerlukan kedua-dua laluan arahan dan fungsi maklumat pasaran melalui FIX Protocol?

Dapatkan maklumat lanjut di sini.

Jika anda ada pertanyaan, sila emel bursadirectaccess@bursamalaysia.com.

Dokumen dan Panduan

BTS2 On-Boarding

Dokumen dan Panduan

Dokumen FIX

FIX Specification: Market Data
Version 1.16
[Updated as at 22 April 2019]
2 MB (PDF)

FIX Specification Order Management
Version 1.14
[Updated as at 23 August 2018]
1.948 MB (PDF)


Dagangan pasaran sekuriti Bursa Malaysia dikuasakan oleh peneraju teknologi (ISV) industri NASDAQ OMX,X-Stream INET.

Platform ini menguruskan dagangan ekuiti, pendapatan tetap, ETF,dan penerbit waran untuk Bursa Malaysia.

Panduan Am Dagangan

Announcements Message Structure
Version 1.6 [Updated as at 2 June 2017]
1503 KB (PDF)

Order Source Tagging Document
[Updated as at 16 May 2013]
55 KB (PDF)

Technical Guide 1 - Direct Business Transactions (Negotiated Deals)
Version 1.5
0.113 MB (PDF)

Technical Guide 2 - Market Maker
Version 1.1
71 KB (PDF)

Technical Guide 3 - BTS2 Component & Site Failovers
0.093 MB (PDF)

Technical Guide 4 - BTS2 Production (FIX Connections & Broker Codes)
[Updated as at 18 May 2017]
0.055 MB (PDF)

Technical Guide 5 - Handling Market Trade Message
Version 1.5
190 KB (PDF)

Technical Guide 6 - Bursa Good-Till-Date Order
Version 1.2
461 KB (PDF)

Technical Guide 7 - BBTS2 Market Data - Change & Adjusted Close Price
Version 1.0
1076 KB (PDF)

Borang & Panduan Persijilan FIX

FIX Certification Environment VPN Connection Guide
167 KB (PDF)

Onboarding to Certification Environment Guidelines
1293 KB (PDF)

BTS2 FIX Certification Package
Version 1.11 [Updated as at 10 Dec 2018]
605 KB (PDF)

FIX Certification Test Logs
[Updated as at 16 Apr 2013]
180 KB (PDF)

Form BTS-A7
82 KB (PDF)