Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Pinjaman & Peminjaman Sekuriti (SBL)

Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti (SBL) ialah kemudahan yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia bagi membolehkan trasaksi pinjaman dan peminjaman dilaksanakan. Dua model yang ditawarkan ialah agen Agensi Peminjaman Pusat dan Transaksi Boleh Dirunding

Sekuriti Layak SBL

Sekuriti Layak SBL

Bursa SBL Eligible Securities
56 KB
[Effective on 29 November 2018]

Bursa SBL Eligible Securities
59 KB
[Effective on 31 May 2019]