Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Pinjaman & Peminjaman Sekuriti (SBL)

Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti (SBL) ialah kemudahan yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia bagi membolehkan trasaksi pinjaman dan peminjaman dilaksanakan. Dua model yang ditawarkan ialah agen Agensi Peminjaman Pusat dan Transaksi Boleh Dirunding

Senarai Wakil Pinjaman SBLNT

Transaksi Dirunding

Senarai Wakil Pinjaman SBLNT

SBLNT Borrowing Representatives List
362 KB (PDF)
[Updated as at 3 Jul 2019]