Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Pinjaman & Peminjaman Sekuriti (SBL)

Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti (SBL) ialah kemudahan yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia bagi membolehkan trasaksi pinjaman dan peminjaman dilaksanakan. Dua model yang ditawarkan ialah agen Agensi Peminjaman Pusat dan Transaksi Boleh Dirunding

Himpunan Peminjam SBLCLA

Agensi Peminjaman Pusat

Himpunan Peminjam SBLCLA

Himpunan Peminjaman merupakan himpunan sekuriti yang diikrarkan untuk pinjaman oleh pemberi pinjam dalam model SBLCLA.

Bursa SBL - Himpunan Pemberi Pinjam

Last Updated: Sat, 21 Sep 2019 18:45

GTFS Guidelines
Stock Name Stock Code Quantity
AMMB HOLDINGS BERHAD 1015 250,000
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 1023 750,000
MALAYAN BANKING BERHAD 1155 750,000
PUBLIC BANK BERHAD 1295 250,000
BURSA MALAYSIA BERHAD 1818 52,500
IOI CORPORATION BERHAD 1961 250,000
MMC CORPORATION BERHAD 2194 250,000
SIME DARBY BERHAD 4197 250,000
TIME DOTCOM BERHAD 5031 750,000
TENAGA NASIONAL BERHAD 5347 750,000
GAMUDA BERHAD 5398 750,000
MAXIS BERHAD 6012 500,000
PETRONAS GAS BERHAD 6033 250,000
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD 6742 250,000
SP SETIA BERHAD 8664 250,000