Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Produk dan Perkhidmatan » Pinjaman & Peminjaman Sekuriti (SBL)

Pinjaman & Peminjaman Sekuriti (SBL)

Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti (SBL) ialah kemudahan yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia bagi membolehkan trasaksi pinjaman dan peminjaman dilaksanakan. Dua model yang ditawarkan ialah agen Agensi Peminjaman Pusat dan Transaksi Boleh Dirunding

Pinjaman & Peminjaman Sekuriti (SBL)

Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti (SBL) ialah kemudahan yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia bagi membolehkan peminjam dan peminjaman sekuriti.

Model SBL

Agensi Peminjaman Pusat (SBLCA)

SBLCA ialah model Bursa Malaysia yang bertindak sebagai Agensi Peminjaman Pusat untuk kesemua transaksi SSL antara Pemberi Pinjaman Dibenarkan dan Peminjam Dibenarkan. Kedua - dua Pemberi Pinjam dan Peminjam Dibenarkan perlu mematuhi Terma - terma dan Syarat - syarat SBLCA yang ditetapkan oleh Bursa Clearing (CS)

Transaksi Dirundingkan (SBLNT)

Model SBLNT menyediakan kemudahan kepada Pemberi Pinjaman dan Pinjaman yang Diluluskan untuk mempersetujui transaksi SSL atau kaunter (OTC) dan melaporkan sebarang transaksi berkaitan kepada Bursa Malaysia melalui wakil-wakil pemberi pinjaman atau peminjam tempata.