Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Produk dan Perkhidmatan » Maklumat Pelbagai Bahasa

Maklumat Pelbagai Bahasa

Bursa Malaysia mengendalikan pertukaran yang bersepadu sepenuhnya yang menawarkan rangkaian lengkap produk yang merangkumi Ekuiti, Derivatif, Luar Pesisir dan Islamik, serta perkhidmatan berkaitan Pertukaran seperti perdagangan, penjelasan, penyelesaian dan Depositori.

Maklumat Pelbagai Bahasa

Produk

Brochures
PasaranBahasa
EnglishBahasa MalaysiaChinese (中文)
Consolidated Products eBrochure Product Brochure: Consolidated (English)
Issued in 2014
2 MB (PDF)
- -
Sekuriti
Exchange Traded Bonds and Sukuk (ETBS) Product Brochure: ETBS (English)
Issued in 2014
2516 KB(PDF)
Product Brochure: ETBS (BM)
Issued in 2014
2347 KB (PDF)
Product Brochure: ETBS (中文)
Issued in 2014
2446 KB (PDF)
Exchange Traded Funds (ETFs) Product Brochure: ETFs (English)
Issued in 2014
1.029 MB
Product Brochure: ETFs (BM)
Issued in 2014
1.184 MB
Product Brochure: ETFs (中文)
Issued in 2014
1.668 MB (PDF)
Real Estate Investment Trusts (REITs) Product Brochure: REITs (English)
Issued in 2014
0.352 MB
Product Brochure: REITs (BM)
Issued in 2014
0.464 MB
Product Brochure: REITs (中文)
Issued in 2014
0.368 MB (PDF)
Structured Warrants Product Brochure: Structured Warrants (English)
721 KB (PDF)
 -  -
Derivatif
Gold (FGLD) Futures Product Brochure: FGLD (English)
Issued in 2013
0.407 MB (PDF)
Product Brochure: FGLD (BM)
6 MB (PDF)
Gold (FGLD) Futures (中文)
4 MB (PDF)
Crude Palm Oil (FCPO) Futures Product Brochure: FCPO (English)
Issued in 2014
0.478 MB (PDF)
 - Product Brochure: FCPO (中文)
Issued in 2014
1.699 MB (PDF)
USD RBD Palm Olein Futures (FPOL) Product Brochure: FPOL (English)
24101 KB (PDF)
 - Product Brochure: FPOL (中文)
104702 KB (PDF)
USD Crude Palm Oil Futures (FUPO) FAQs: FUPO (English)
0.158 MB (PDF)
 -  -
Options on Crude Palm Oil Futures (OCPO) Product Brochure: OCPO (English)
0.106 MB (PDF)
 - Product Brochure: OCPO (中文)
0.174 MB (PDF)
Tin Futures (FTIN) Product Brochure: Tin Futures (English)
5 MB (PDF)

Product Brochure: Tin Futures (BM)
4 MB (PDF)

Product Brochure: Tin Futures (中文)
4 MB (PDF)

FTSE Bursa Malaysia KLCI (FKLI) Futures Product Brochure: FKLI (English)
Issued in 2014
7 MB (PDF)
Product Brochure: FKLI (BM)
Issued in 2014
7 MB (PDF)
Product Brochure: FKLI (中文)
Issued in 2014
1.632 MB (PDF)
FTSE Bursa Malaysia KLCI Options (OKLI) Product Brochure: OKLI (English)
0.165 MB (PDF)
 - Product Brochure: OKLI (中文)
0.165 MB (PDF)
Single Stock Futures (SSFs) Product Brochure: SSFs (English)
0.254 MB (PDF)

-

 

 -
MGS Futures Product Brochure: MGS Futures (English)
7 MB (PDF)

 -  -
Pasaran Islam
Suq Al-Sila' Product Brochure:
Suq Al-Sila'
(English)

Issued in 2014
0.649 MB (PDF)
 -  -

ePerkhidmatan

eServices
PasaranBahasa
EnglishBahasa MalaysiaChinese (中文)
Sekuriti
eDividend FAQs: eDividend (English)
1.493 MB(PDF)
FAQs: eDividend (BM)
1.493 MB(PDF)
FAQs: eDividend (中文)
1.867 MB(PDF)
eShare Payment FAQs: eShare Payment (English)
1.251 MB(PDF)
FAQs: eShare Payment (BM)
1.237 MB(PDF)
FAQs: eShare Payment (中文)
0.833 MB(PDF)
eStatement FAQs: eStatement (English)
0.192 MB(PDF)
- -
eRights FAQs: eRights (English)
0.088 MB(PDF)
- -

Pendidikan

Education
PasaranBahasa
EnglishBahasa MalaysiaChinese (中文)
Derivatif
Why Trade in Futures? Why Trade in Futures? (English)
0.693 MB (ZIP)
Why Trade in Futures? (BM)
0.668 MB (ZIP)
Why Trade in Futures? (中文)
0.977 MB (ZIP)