Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Produk dan Perkhidmatan » Maklumat Produk » Perkhidmatan Pautan Laman Web

Maklumat Produk

Bursa Malaysia menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan maklumatdata pasaran yang meliputi sekuriti, derivatif dan bon.

Jika anda memerlukan bantuan lanjut untuk membeli atau melanggan pakej di atas, sila hubungi infoservices@bursamalaysia.com atau (603) 2034 7000.

Perkhidmatan Pautan Laman Web

Perkhidmatan Pautan Laman Web

Lesen ini membolehkan pelanggan mewujudkan satu pautan antara laman web Pengumuman Bursa Malaysia dan laman web pelanggan.

Website Linking Licence Agreement
135 KB (PDF)

Fees and Payment in Ringgit (MYR)
Updated: 1 January 2018
123 KB (PDF)

Fees and Payment in US Dollar
Updated: 1 January 2018
120 KB (PDF)

Jika anda berminat untuk melanggan perkhidmatan ini, sila lengkapkan Borang Permohonan (WLLA) dan e-mel kepada infoservices@bursamalaysia.com atau faks kepada (603) 2026 3699.

Application Form (WLLA)
50 KB (PDF)