Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Produk dan Perkhidmatan » Maklumat Produk » Maklumat Vendor

Maklumat Produk

Bursa Malaysia menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan maklumatdata pasaran yang meliputi sekuriti, derivatif dan bon.

Jika anda memerlukan bantuan lanjut untuk membeli atau melanggan pakej di atas, sila hubungi infoservices@bursamalaysia.com atau (603) 2034 7000.

Maklumat Vendor

Maklumat Vendor

Berikut ialah Vendor Maklumat Dibenarkan yang melanggan Maklumat Pasaran Masa Sebenar Bursa Malaysia.

Berikut ialah Vendor Maklumat Dibenarkan yang melanggan Maklumat Pasaran Masa Sebenar Bursa Malaysia. Sesiapa yang melihat halaman ini dinasihatkan untuk berurusan secara langsung dengan vendor berkenaan. Bursa Malaysia dengan inidikecualikan daripada mana-mana atau semua tanggungjawab untuk apa-apa keputusan yang dibuat oleh pembaca berhubung dengan pilihan mana-mana vendor, produk atau perkiraan yang dibuat dengan pembekal tersebut.

Information Services Vendors
No Maklumat Vendor Market Information Pendetik Laman Web / Perkhidmatan Pendetik Harga Laman Web
Ekuiti Derivatif Bon
1 BARCHART.COM, INC.       www.barchart.com/solutions
2 BARCLAYS SERVICES LIMITED     www.barclays.com
3 BLOOMBERG L.P   www.bloomberg.com
4 BOND PRICING AGENCY MALAYSIA SDN BHD     www.bpam.com.my
5 CC COMMODITY INFO SERVICES LLP       www.commoditiescontrol.com
6 CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC       www.centurylink.com/business/industries/financial-services
7 CQG INC       www.cqg.com
8 DTN,LLC       www.dtn.com
9 EXCEL FORCE MSC BHD     www.excelforce.com.my
10 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC     www.factset.com
11 FIDESSA PLC     www.fidessa.com
12 FINEVO TECHNOLOGY SDN BHD       www.finevotech.com
13 FIS FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE)     www.sungard.com
14 HUNAN FUMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD       www.webull.com
15 INSTINET PACIFIC SERVICES LIMITED       www.instinet.com
16 INTERACTIVE DATA CORPORATION     www.interactivedata.com
17 INVESTING.COM     www.investing.com
18 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP INC       www.itg.com
19 IRCHARTNEXUS SDN BHD     www.chartnexus.com
20 IRESS DATA PTY LTD       www.iress.com.au
21 MARKIT GROUP LIMITED     www.markit.com
22 MONEX BOOM SECURITIES (H.K.) LIMITED       www.boom.com
23 MORNINGSTAR REAL-TIME LIMITED     www.morningstar.com
24 N2N GLOBAL SOLUTIONS SDN BHD       www.n2nconnect.com
25 NEOVEST, INC       www.neovest.com
26 NYSE TECHNOLOGIES CONNECTIVITY INC. (SFTI)       www.nyse.com/technology
27 QUANTHOUSE SAS       www.quanthouse.com
28 QUICK CORP       corporate.quick.co.jp/en/
29 RASYONET       www.rasyonet.com.tr
30 SHANGHAI DZH LIMITED   www.dzhintl.com
31 SHAREINVESTOR PTE LTD   www.shareinvestor.com
32 SIX TELEKURS LTD     www.telekurs.com
33 TELEQUOTE (M) SDN BHD     www.telequote.com.my
34 THAIQUEST LIMITED     www.thaiquest.com
35 THOMSON REUTERS PLC   www.thomsonreuters.com
36 TICKERPLANT LIMITED       www.tickermarket.com
37 TRADINGVIEW INC     www.tradingview.com
38 UXERA SDN BHD   www.bessar.com.my
39 VWD VEREINIGTE WIRTSCHAFTSDIENSTE GMBH     www.vwd.com

Jadual dikemaskini setakat 13 August 2019