Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Produk dan Perkhidmatan » Maklumat Produk » Pakej Data Bersejarah

Maklumat Produk

Bursa Malaysia menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan maklumatdata pasaran yang meliputi sekuriti, derivatif dan bon.

Jika anda memerlukan bantuan lanjut untuk membeli atau melanggan pakej di atas, sila hubungi infoservices@bursamalaysia.com atau (603) 2034 7000.

Pakej Data Bersejarah

Pakej Data Bersejarah

Harga data yang ditunjukkan hanya untuk kegunaan peribadi atau perniagaan dalaman sahaja. Pelanggan tidak dibenarkan untuk menghantar, mengedar, mengagihkan semula atau menyebarkan maklumat pasaran dalam format salinan lembut atau salinan cetak, pada bila-bila masa kepada mana-mana pihak ketiga. Sila baca terma dan syarat dalam Borang Langganan sebelum menandatangani dan membuat pembelian. Untuk pengagihan semula data bersejarah, satu Yuran Royalti terpakai. Untuk maklumat lanjut, sila e-mel kepada infoservices@bursamalaysia.com

Klik di sini untuk Muat Turun Borang Permohonan

Historical Data Packages
Code Item Issue Price Per Interval Yearly Subscription Available From
Corporate Information
C1 PLCs Registered Contacts and Share Registrars Contacts monthly MYR500 MYR1,500 01 Jan 2008
C2 PLC Foreign Shareholdings biannually MYR200 MYR400 01 Jan 2008
C3 PLC Quarterly Results monthly MYR500 MYR1,500 01 Jan 2008
C4 PLC Shareholdings by Type of Investor (Individual Company) biannually MYR2,500 MYR5,000 01 Jan 2008
C5 PLC Shareholdings by Portfolio Size (Individual Company) biannually MYR2,500 MYR5,000 01 Jan 2008
C6 PLC Financial Results by FYE biannually MYR2,500 MYR5,000 01 Jan 2008
C7 PLC Financial Ratio by FYE biannually MYR2,500 MYR5,000 01 Jan 2008
Market Information
M2 Daily All Stocks Transaction (including Opening, High, Low, Close and turnover) monthly MYR2,000 MYR20,000 01 Jan 2008
M3 Daily All Stocks Volume Weighted Average Price (VWAP) monthly MYR2,000 MYR20,000 01 Jan 2008
M4 Daily Entitlements Records monthly MYR500 MYR6,000 01 Jan 2008
M5 Daily Trading Participation By Category of Investors (Local VS Foreign) monthly MYR500 MYR6,000 01 Oct 2009
M6 Weekly Trading Participation By Category of Investors (Local VS Foreign) monthly MYR200 MYR2,000 01 Oct 2009
M7 Monthly Trading Participation By Category of Investors (Local VS Foreign) monthly MYR50 MYR500 01 Oct 2009
M8 Monthly Bursa Malaysia Market Information monthly MYR200 MYR2,000 01 Jan 2008
M9 Summary of PLCs Trading Information (Quotation) monthly MYR200 MYR1,600 01 Jan 2008
M10 Summary of IPO Newly Listed and Delisted Companies monthly MYR200 MYR1,000 01 Jan 2008
M11 Summary of Corporate Exercise monthly MYR200 MYR1,000 01 Jan 2008
M12 Summary of Events monthly MYR200 MYR1,000 01 Jan 2008
M13 Summary of New Capital Increase monthly MYR200 MYR1,000 01 Jan 2008
M14 Summary of PLC Ranking by Market Capitalisation, Traded Volume & Value, Largest Rises & Falls monthly MYR200 MYR1,200 01 Jan 2008
M15 End of Month Shares Outstanding & Number Of Shares Listed of all stocks monthly MYR200 MYR2,000 01 Jan 2008
M16 End of Year Shareholdings by Type of Investor biannually MYR200 MYR400 01 Jan 2008
M17 End of Year Shareholdings by Portfolio Size
(Overall Market) (Major Updates Bi-Annual)
biannually MYR200 MYR400 01 Jan 2008
Indices/Sector Information
S1 Daily Bursa Sectoral Indices Constituents monthly N/A MYR20,000 01 Jan 2008
S2 Bursa Malaysia Key Indicators monthly MYR500 MYR6,000 01 Jan 2008
S3 Daily Scoreboard monthly MYR500 MYR6,000 01 Jan 2008
S4 Daily Index Statistic (Including Open, High, Low and Close) monthly MYR200 MYR2,000 01 Jan 2008
S5 Summary of Indices & Sector (Market Summary) monthly MYR500 MYR1,200 01 Jan 2008
S6 Monthly PE Ratios, Dividend Yield (By Indices, Boards,Sectors) and Market Information of Indices Closing Value monthly MYR500 MYR2,000 01 Jan 2008
Derivative Products Data Package
D1 Daily Bursa Malaysia Derivative End-Of-Day Data - All Products monthly MYR500 MYR6,000 01 Jan 2008

Nota:
1. Harga yang dipaparkan adalah berkuat kuasa 1 Oktober 2012.
2. Yuran pemprosesan sebanyak RM100.00 akan dikenakan kepada pelanggan untuk setiap permintaan/permohonan
3. (a) Bursa Malaysia Information Sdn Bhd telah mendapat kelulusan untuk memaparkan harga eksklusif Cukai Barang dan Perkhidmatan ("GST") di bawah subseksyen 9 (7) Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. Oleh itu, setiap yuran, caj atau jumlah yang kena dibayar kepada Bursa Malaysia Information Sdn Bhd yang dinyatakan dalam senarai harga ini tidak termasuk GST iaitu harga yang perlu dibayar adalah eksklusif GST.
    (b) Berkuatkuasa mulai 1 April 2015 6% GST perlu dibayar ke atas semua fi, caj atau jumlah yang perlu dibayar (kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Bursa Malaysia Information Sdn Bhd selaras dengan Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan 2014), dan akan dikenakan caj dalam invois cukai yang dikeluarkan berhubung dengan apa-apa yuran, caj atau jumlah yang perlu dibayar.