Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Produk dan Perkhidmatan » Maklumat Produk » Pakej Data Bersejarah

Maklumat Produk

Bursa Malaysia menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan maklumatdata pasaran yang meliputi sekuriti, derivatif dan bon.

Jika anda memerlukan bantuan lanjut untuk membeli atau melanggan pakej di atas, sila hubungi infoservices@bursamalaysia.com atau (603) 2034 7000.

Pakej Data Bersejarah

Pakej Data Bersejarah

Harga data yang ditunjukkan hanya untuk kegunaan peribadi atau perniagaan dalaman sahaja. Pelanggan tidak dibenarkan untuk menghantar, mengedar, mengagihkan semula atau menyebarkan maklumat pasaran dalam format salinan lembut atau salinan cetak, pada bila-bila masa kepada mana-mana pihak ketiga. Sila baca terma dan syarat dalam Borang Langganan sebelum menandatangani dan membuat pembelian. Untuk pengagihan semula data bersejarah, satu Yuran Royalti terpakai. Untuk maklumat lanjut, sila e-mel kepada infoservices@bursamalaysia.com

Historical Data Packages in Ringgit (MYR) and US Dollar (USD)
49 KB (PDF)

Klik di sini untuk Muat Turun Borang Permohonan

Historical Data Packages
Code Item Issue Price Per Interval Yearly Subscription Available From
Corporate Information
C1 PLCs Registered Contacts and Share Registrars monthly MYR500 MYR1,500 01 Jan 2008
C2 PLC Foreign Shareholdings biannually MYR200 MYR400 01 Jan 2008
C3 PLC Quarterly Results monthly MYR500 MYR2,000 01 Jan 2008
Market Information
M2 Daily All Stocks Transaction (including Opening, High, Low and Close) monthly MYR1,500 MYR18,000 01 Jan 2008
M4 Daily Entitlements monthly MYR500 MYR6,000 01 Jan 2008
M5 Daily Trading Participation By Category of Investors (Local VS Foreign) monthly MYR500 MYR6,000 01 Oct 2009
M6 Weekly Trading Participation By Category of Investors (Local VS Foreign) monthly MYR200 MYR2,200 01 Oct 2009
M7 Monthly Trading Participation By Category of Investors (Local VS Foreign) monthly MYR50 MYR500 01 Oct 2009
M8 Monthly Bursa Malaysia Market Information monthly MYR200 MYR2,200 01 Jan 2008
M9 Summary of PLCs Trading Information monthly MYR200 MYR2,200 01 Jan 2008
M10 Summary of IPOs and Delisted Companies monthly MYR200 MYR1,000 01 Jan 2008
M11 Summary of Corporate Exercise monthly MYR200 MYR1,000 01 Jan 2008
M12 Summary of Events monthly MYR200 MYR1,000 01 Jan 2008
M13 Summary of New Capital Increase monthly MYR200 MYR1,000 01 Jan 2008
M14 Summary of PLC Ranking by Market Capitalisation, Traded Volume & Value monthly MYR200 MYR1,200 01 Jan 2008
M15 End of Month Shares/Units Listed for All Counters monthly MYR200 MYR2,200 01 Jan 2008
M16 End of Year Shareholdings by Type of Investor biannually MYR200 MYR400 01 Jan 2008
M17 Stock Transactions for Regulated Short Selling monthly MYR500 MYR6,000 01 Mar 2012
Indexes/Sector Information
S1 Daily Bursa Malaysia Calculated Index Series Constituents monthly N/A MYR22,000 01 Jan 2008
S2 Bursa Malaysia Key Indicators monthly MYR500 MYR6,000 01 Jan 2008
S3 Daily Scoreboard monthly MYR500 MYR6,000 01 Jan 2008
S5 Summary of Indexes & Sector (Market Summary) monthly MYR500 MYR1,200 01 Jan 2008
S6 Monthly Indexes PE Ratios, Dividend Yield & Market Information and Bursa Malaysia Daily Closing Indexes monthly MYR500 MYR2,000 01 Jan 2008
Derivative Products Data Package
D1 Daily Bursa Malaysia Derivative End-Of-Day Data - All Products monthly MYR500 MYR6,000 01 Jan 2008
Bursa Malaysia Shariah Information
I1 Shariah PLCs Registered Contacts and Share Registrars monthly MYR350 MYR1,050 01 Jan 2008
I2 Shariah PLCs Foreign Shareholdings biannually MYR140 MYR280 01 Jan 2008
I3 Shariah PLCs Quarterly Results monthly MYR280 MYR1,050 01 Jan 2008
I4 Summary of Shariah PLCs Monthly Trading Information monthly MYR140 MYR1,120 01 Jan 2008
I5 Summary of Shariah IPOs and Summary of Delisted Shariah Companies monthly MYR140 MYR700 01 Jan 2008
I6 Summary of Shariah PLCs Corporate Exercise monthly MYR140 MYR700 01 Jan 2008
I7 Summary of Shariah PLCs Events monthly MYR140 MYR700 01 Jan 2008
I8 Summary of Shariah PLCs New Capital Increase monthly MYR140 MYR700 01 Jan 2008
I9 Shariah PLC Ranking by Market Capitalisation, Traded Volume and Value monthly MYR140 MYR840 01 Jan 2008
I10 End of Month Shares/Units Listed for All Shariah Counters monthly MYR140 MYR1,540 01 Jan 2008
I11 End of Year Shariah Shareholdings by Type of Investors biannually MYR140 MYR280 01 Jan 2008
I12 Daily Bursa Malaysia Calculated Index Series Constituents monthly N/A MYR15,400 01 Jan 2008
I13 Shariah Counter's Daily Scoreboard monthly MYR350 MYR4,200 01 Jan 2008

Nota:
1. Harga yang dipaparkan adalah berkuat kuasa 1 Oktober 2012.
2. Yuran pemprosesan sebanyak RM100.00 akan dikenakan kepada pelanggan untuk setiap permintaan/permohonan
3. (a) Bursa Malaysia Information Sdn Bhd telah mendapat kelulusan untuk memaparkan harga eksklusif Cukai Barang dan Perkhidmatan ("GST") di bawah subseksyen 9 (7) Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. Oleh itu, setiap yuran, caj atau jumlah yang kena dibayar kepada Bursa Malaysia Information Sdn Bhd yang dinyatakan dalam senarai harga ini tidak termasuk GST iaitu harga yang perlu dibayar adalah eksklusif GST.
    (b) Berkuat kuasa 1 April 2015, GST pada kadar semasa akan dikenakan ke atas semua yuran, caj atau jumlah yang dibayar (melainkan jika diarahkan oleh Bursa Malaysia Information Sdn Bhd sejajar dengan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014), dan akan dibilkan dalam invois cukai yang dikeluarkan berkaitan yuran, caj atau jumlah yang perlu dibayar.