Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Produk dan Perkhidmatan » Indeks » Indeks FTSE Bursa Malaysia » Gambaran Keseluruhan

Indeks

Bursa Malaysia mempunyai bebearapa indeks , menyediakan pelabur dengan satu set data kemprehensif untuk mengukur prestasi modal dan segmen industri utama pasaran Malaysia dan serantau.

Gambaran Keseluruhan

Indeks FTSE Bursa Malaysia

Gambaran Keseluruhan

Bursa Malaysia dan Kumpulan FTSE berkolaborasi pada 26 Jun 2006 untuk melancarkan data pasarana.

Data pasaran direka untuk mewakili prestasi syarikat-syarikat, menyediakan pelabur dengan set indeks yang komprehensif dan lengkap,yang mengukur prestasi segmen modal dan industri utama pasaran Malaysia dan serantau.

Semua syarikat Malaysia yang tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia dan Pasaran ACE layak untuk disenaraikan, tertakluk pada piawaian antarabangsa FTSE untuk apungan bebas, kecairan dan boleh dilabur. Kaedah indeks FTSE Bursa Malaysia membolehkan pelabur membuat analisis dan perbandingan rentas sempadan manakala satu set Peraturan Asas menyediakan ketelusan untuk pengurusan siri indeks.

Siri indeks meliputi semua saiz saham dalam pasaran dan memudahkan pelabur untuk menanda aras pelaburan mereka. lndeks juga sesuai untuk penciptaan produk pelaburan seperti ETF,derivatif, produk berstruktur dan dana mengesan indeks. Bursa Malaysia FTSE Group berkolaborasi pada 26 Jun 2006 untuk melancarkan data di pasaran.

FTSE BM Indices

Senarai Indeks FTSE BM

Indeks Diniagakan
 • Indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI
  Bursa Malaysia dan FTSE Group memperkenalkan penambahbaikan kepada Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) pada 6 Julai 2009. Dapatkan maklumat lanjut mengenai FTSE Bursa Malaysia KLCI di sini.

  Indeks yang boleh diniagakan ini terdiri daripada 30 syarikat terbesar di indeks FTSE Bursa Malaysia EMAS mengikut permodalan pasaran.

 • Indeks Pertengahan 70 FTSE Bursa Malaysia
  Terdiri daripada 70 syarikat yang akan datang dalam Indeks FTSE Bursa Malaysia EMAS mengikut permodalan pasaran penuh.
 • Indeks 100 Teratas FTSE Bursa Malaysia
  Terdiri daripada konstituen FTSE Bursa Malaysia KLCI dan Indeks Mid 70 FTSE Bursa Malaysia.
 • Hijrah Syariah FTSE Bursa Malaysia
  Indeks Syariah Malaysia Hijrah FTSE Bursa ialah indeks yang boleh diniagakan yang terdiri daripada 30 syarikat terbesar dalam Indeks EMAS FBM yang memenuhi proses saringan tiga perkara berikut:
  • Piawaian global FTSE percuma apungan, kecairan dan pelaburan
  • Mengikut kaedah penyaringan Syariah Antarabangsa Yasaar
  • Mengikut kaedah penyaringan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (MPS)
 • Indeks Asia Perladangan Minyak Sawit FTSE Bursa Malaysia (USD dan MYR)
  Indeks ini terdiri daripada syarikat-syarikat maju yang membangun, negara-negara pesat membangun dan negara yang menuju pesat kemajuan seperti yang dikelaskan oleh FTSE di rantau Asia Pasifik tidak termasuk Jepun, Australia dan New Zealand yang memperoleh pendapatan yang besar daripada aktiviti minyak sawit.
 • Indeks Penanda Aras
  • Indeks EMAS FTSE Bursa Malaysia

   Terdiri daripada konstituen Indeks 100 Teratas FTSE Bursa Malaysia dan Indeks Bermodal Kecil FTSE Bursa Malaysia.

  • Indeks Modal MidS FTSE Bursa Malaysia

   Merangkumi komponen Indeks EMAS FTSE Bursa Malaysia dengan permodalan pasaran penuh antara MYR200 juta dan kurang daripada MYR2 bilion.

  • Indeks Bermodal Kecil FTSE Bursa Malaysia

   Terdiri daripada syarikat-syarikat yang layak dalam diantara 98% teratas daripada Bursa Malaysia Pasaran Utama tidak termasuk konstituen 100 Index Teratas FTSE Bursa Malaysia.

  • Indeks Mentah FTSE Bursa Malaysia

   Indeks ini terdiri daripada syarikat-syarikat Pasaran Utama yang memenuhi syarat-syarat kelayakan yang dinyatakan, tetapi tidak berada di atas 98% mengikut permodalan pasaran penuh dan tidak konstituen Indeks EMAS FTSE Bursa Malaysia. Tiada pemeriksaan kecairan digunakan.

  • Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia

   Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia terdiri daripada konstituen Indeks EMAS FTSE Bursa Malaysia yang patuh Syariah menurut metodologi pemeriksaan MPS Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan penyemakan FTSE percuma apungan, kecairan dan pelaburan.

   Indeks ini telah direka untuk menyediakan pelabur dengan penanda aras yang luas untuk pelaburan patuh Syariah.

  • Indeks Syariah Modal MidS FTSE Bursa Malaysia

   Terdiri daripada semua komponen Indeks Modal MidS FTSE Bursa Malaysia patuh Syariah berdasarkan metodologi saringan SAC.

  • Indeks Syariah Bermodal Kecil FTSE Bursa Malaysia

   Indeks ini terdiri daripada konstituen Indeks Bermodal Kecil FTSE Bursa Malaysia yang patuh Syariah menurut metodologi pemeriksaan Suruhanjaya Sekuriti Majlis Penasihat Syariah (MPS).

  • Indeks ACE FTSE Bursa Malaysia

   Indeks ACE FTSE Bursa Malaysia terdiri daripada semua syarikat yang layak disenaraikan di Pasaran ACE. Tiada pemeriksaan kecairan digunakan.

  • Indeks Perladangan Kelapa Sawit FTSE Bursa Malaysia

   Indeks ini terdiri daripada konstituen Indeks EMAS FTSE Bursa Malaysia yang memperoleh pendapatan yang besar daripada aktiviti minyak sawit yang memenuhi syarat-syarat kelayakan yang dinyatakan.

  • Indeks Industri EMAS FTSE Bursa Malaysia

   Indeks terdiri daripada konstituen Indeks EMAS FTSE Bursa Malaysia dan dikategorikan kepada 10 industri, 19 sektor besar dan 39 indeks sektor.

  • Indeks FTSE4Good Bursa Malaysia

   Terdiri daripada konstituen Indeks FTSE Bursa Malaysia EMAS yang memenuhi pelbagai kriteria alam sekitar, sosial dan tadbir urus.

  Maklumat lanjut di laman FTSE.