Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Sistem Depositori Pusat (CDS)

Penyata akaun gabungan Sistem Depositori Pusat(CDS) adalah kemudahan untuk pendeposit yang mempunyai lebih daripada satu akaun CDS. Menerusi fasiliti ini, pendeposit akan menerima butiran semua transaksi CDS dalam satu penyata, melancarkan pengurusan sekuriti yang dipegang dalam akaun berbeza.

Jadual Fi

Jadual Fi

Tersenarai di bawah adalah struktur fi dan caj berkaitan perkhidmatan Sistem Depositori Pusat (CDS) yang dikenakan kepada Pelabur/Pendeposit, Agen Depositori Bertauliah (ADA), Agen Terus Bertauliah dan Penerbit.


Fees and Charges Structure for the Central Depository System
234 KB (PDF)