Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Sistem Depositori Pusat (CDS)

Pelabur yang ingin berdagang dalam sekuriti yang tersenarai di Bursa Malaysia perlu membuka akaun-akaun CDS ( Sistem Depositori Pusat)dengan Authorised Depository Agents (ADAs), iaitu syarikat broker saham. Sekuriti yang dibeli akan dikreditkan ke dalam akaun CDS yang pelabur telah dibuka. Begitu juga bagi sekuriti dijual, sekuriti ini akan didebitkan dari akaun CDS.

Akaun Tidak Aktif

Akaun Tidak Aktif

Check if your CDS account is a closed account. Just follow the three simple steps below:
  1. Select type of ID  
  2. Insert ID information in correct format  

loading...