Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Sistem Depositori Pusat (CDS)

Penyata Akaun Bersepadu Sistem Pendepositan Berpusat (CDS) adalah kemudahan untuk pendeposit yang mempunyai pelbagai akaun CDS. Menerusi fasiliti ini, pendeposit akan menerima butiran semua transaksi CDS dalam satu penyata, melancarkan pengurusan sekuriti yang dipegang dalam akaun berbeza.

Penyata Gabungan

Penyata Gabungan

Penyata akaun gabungan SOP fasiliti kepada pendeposit yang memegang lebih dari satu akaun SOP. Menerusi kemudahan ini, pendeposit akan menerima butiran transaksi SOP dalam satu penyata akaun sahaja.

Tujuan utama kemudahan ini adalah untuk membantu pendeposit mengurus dan menyatukan sekuriti mereka dimana mereka mempunyai lebih dari satu akaun CDS.

Tiada fi dikenakan kepada pendeposit yang menggunakan penyata gabungan ini.

Bagaimana saya boleh memohon penyata akaun gabungan CDS?

CSA FAQs
55.2 KB (PDF)
Application form
42.4 KB (PDF)