Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Syarikat Disenaraikan » Penyenaraian dalam Bursa Malaysia » Destinasi Penyenaraian Anda

Penyenaraian dalam Bursa Malaysia

Syarikat yang menimbangkan untuk disenaraikan dalam Bursa Malaysia boleh mendapat maklumat yang diperlukan di sini.

Untuk persoalan mengenai penyenaraian, sila emel listing@bursamalaysia.com.

Destinasi Penyenaraian Anda

Destinasi Penyenaraian Anda

Akses cekap kepada Modal dan Pelaburan

Platform yang kukuh untuk Penjanaan Modal

Manfaat Penyenaraian di Bursa Malaysia

Bursa Malaysia komited untuk membangunkan dan mengekalkan Pasaran yang menjadi destinasi penyenaraian dan pelaburan terpilih.

Jika anda menimbangkan untuk menyenaraikan syarikat anda di Bursa Malaysia, sila muat turun:

Going Public: A Practical Guide to Listing on Bursa Malaysia
2.46 MB (PDF)
Leaflet
469 KB (PDF)

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Hanita Othman
(603) 2034 7282
hanita@bursamalaysia.com