Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Syarikat Disenaraikan » Penyenaraian dalam Bursa Malaysia » Kriteria Penyenaraian

Penyenaraian dalam Bursa Malaysia

Syarikat yang menimbangkan untuk disenaraikan dalam Bursa Malaysia boleh mendapat maklumat yang diperlukan di sini.

Untuk persoalan mengenai penyenaraian, sila emel listing@bursamalaysia.com.

Kriteria Penyenaraian

Kriteria Penyenaraian

Bursa Malaysia menawarkan pilihan dua pasaran dinamik kepada syarikat yang mahu disenaraikan di Malaysia. Pasaran Utama ialah platform ideal bagi syarikat yang telah kukuh untuk mengumpul dana. Pasaran ACE ialah pasaran alternatif yang didorong oleh penaja bagi syarikat yang berpotensi untuk berkembang daripada semua sektor perniagaan.

Ringkasan kriteria penyenaraian adalah seperti berikut:-

The summary of the relevant listing criteria

Nota:

  1. Panduan Ekuiti bagi Pasaran Utama Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ada di sini.
  2. Syarat keperluan Penyenaraian untuk Pasaran Utama Bursa Malaysia ada di sini.
  3. Syarat keperluan Penyenaraian untuk Pasaran ACE Bursa Malaysia ada di sini.
  4. Panduan Prospektus Malaysia Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ada di sini.

Penyenaraian Utama Syarikat Tempatan dan Asing

Penyenaraian Utama Syarikat Asing

Penyenaraian Kedua Syarikat Asing

Penyenaraian Syarikat Pemilikan Tujuan Khas ("SPAC")