Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Penyenaraian dalam Bursa Malaysia

Syarikat yang menimbangkan untuk disenaraikan dalam Bursa Malaysia boleh mendapat maklumat yang diperlukan di sini.

Untuk persoalan mengenai penyenaraian, sila emel listing@bursamalaysia.com.

Kos Penyenaraian

Kos Penyenaraian

Kos mengumpul ekuiti melalui tawaran awam awal berbeza bagi Pasaran Utama dan Pasaran ACE. Secara umum, jumlah kos penyenaraian bagi Pasaran ACE mungkin sekitar RM1.5 juta hingga RM3 juta. Kos penyenaraian bagi Pasaran Utama biasanya lebih tinggi, bergantung pada saiz dan kerumitan kes itu dan juga jumlah yang hendak dikumpulkan.

Antara komponen utama dalam jumlah perbelanjaan IPO: