Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Tadbir Urus Korporat

Bursa Malaysia, sebagai regulator baris hadapan adalah komited dalam memelihara standard piawaian yang tinggi bagi tadbir urus korporate (CG) supaya dapat mengekalkan integriti pasaran. Bursa Malaysia akan berterusan memperjuangkan inisiatif-inisiatif untuk mempromosikan kepentingan mengamalkan amalan terbaik CG dengan issuer tersenarai mereka.

Pautan

Pautan