Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Syarikat Disenaraikan

Syarikat Disenaraikan

Bahagian ini memberi maklumat mengenai penyenaraian di Bursa Malaysia, Senarai Syarikat Disenaraikan, Pengumuman Syarikat Disenaraikan dan Laporan Penyelidikan.

Company Announcement Archive Availability Update:

Bursa Malaysia had on 20 April 2015 replaced the announcement dissemination system known as Bursa LINK. As we have over 1 million records of announcements made by listed issuers over a span of 15 years, the data migration and verification has to be carried out progressively to ensure data integrity and reliability. During the initial period of migration, only announcements for a period of 5 years from 1 January 2010 are made available on the website. Thereafter, the remaining past announcements on Bursa Malaysia website will be progressively increased to 15 years within 3 months from 20 April 2015.

Continue to Company Announcements
Syarikat Disenaraikan

Ringkasan Syarikat*

  * Termasuk ETF dan REIT

IPOs

Latest Listings Previous1 / 4Next

Stock Quotes for Company Name
Company Name EQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
Stock Code 03021
Listing Date 07 Mar 2019
Market LEAP Market
Sector -
Website www.equitiestracker.com
Stock Quotes for Company Name
Company Name SUPREME CONSOLIDATED RESOURCES BERHAD
Stock Code 03018
Listing Date 16 Jan 2019
Market LEAP Market
Sector -
Website https://supremegroup.my/
Stock Quotes for Company Name
Company Name UNI WALL APS HOLDINGS BERHAD
Stock Code 03017
Listing Date 15 Jan 2019
Market LEAP Market
Sector Construction
Website -
Stock Quotes for Company Name
Company Name GAGASAN NADI CERGAS BERHAD
Stock Code 0206
Listing Date 08 Jan 2019
Market ACE Market
Sector Construction
Website https://nadicergas.com/

Penyenaraian di Bursa Malaysia

Mengapa anda harus pilih Bursa Malaysia

  • Akses Efisien kepada Modal dan Pelaburan
  • Platform Kukuh untuk Mengumpul Modal
  • Faedah Disenarai di Bursa Malaysia

Download Brochure
2.46 MB (PDF)


Bursa Malaysia menawarkan tiga pasaran untuk peluang penyenaraian

Pasaran Utama
Pasaran ACE
Pasaran LEAP

Tadbir Urus Korporat

Bursa Malaysia, sebagai pengawal atur barisan hadapan komited untuk mengekalkan standard tadbir urus korporat (CG) yang tinggi untuk mengekalkan integriti pasaran.

Laporan Penyelidikan terkini Previous Next

General Meeting Schedules Previous Next

Kelestarian

Syarikat besar global telah lama bergerak mengatasi Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) kerana dilihat bahawa fokus adalah kepada aspek sosial perniagaan - orang ramai dan komuniti,dan memberikan hanya sedikit kesan pada ciptaan nilai pihak berkepentingan.