Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » LFX » Peraturan » Struktur Kawal Selia

Peraturan

Labuan, Malaysia, telah dilantik sebagai pusat kewangan antarabangsa pada tahun 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunan, pertukaran kewangan antarabangsa, IFX, telah dilancarkan pada 23 November 2000.

Struktur Kawal Selia

Struktur Kawal Selia

International Financial Exchange Inc. Labuan, syarikat yang mengoperasikan LFX Exchange, dikawal oleh Ak Labuan Companies Act (LCA) 1990 dan Memorandum & Articles of Association (M&A).

Exchange ini dikawal oleh Financial Services and Securities Act (LFSSA) Labuan 2010 dan Rules and Regulationsnya.

Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (LFSA) ialah penjaga untuk semua akta yang disebut.

Objektif penubuhannya:

  • Untuk menggalakkan dan membangunkan Labuan sebagai sebuah pusat untuk perkhidmatan kewangan perdagangan antarabangsa; dan
  • Untuk memajukan objektif nasional, dasar dan prioriti untuk pembangunan dan pentadbiran yang teratur bagi perkhidmatan kewangan perdagangan antarabangsa di Labuan.

LFX akan beroperasi, menguruskan, memantau dan mengawasi peserta-peserta pasarannya sendiri oleh Licences, Rules and Regulations.

LFX mengambilkira Disclosure Based Regime bagi operasi penyenaraiannya.