Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » LFX » Peserta Pasaran » Penerbit

Peserta Pasaran

Labuan, Malaysia,dijadikan pusat kewangan antarabangsa pada 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunannya sebuah bursa kewangan antarabangsa LFX dilancarkan pada 23 November 2000.

Penerbit

Penerbit

Penerbit instrumen kewangan adalah pemilik instrumen yang disenaraikan di LFX.

Sebagai bursa kewangan antarabangsa, penerbit boleh sama ada syarikat antarabangsa atau tempatan.

Semua penyenaraian instrumen kewangan mesti dilakukan melalui Penaja Penyenaraian dilesenkan LFX ini.

Penerbit akan berkomunikasi dan berunding dengan Penaja Penyenaraian Berlesen pilihannya dalam mendapatkan instrumen kewangan untuk disenaraikan di LFX. Walaupun LFX adalah fleksibel dalam jenis instrumen yang boleh ditawarkan untuk penyenaraian, pelbagai kriteria kualitatif dan kuantitatif perlu dipenuhi sebelum Jawatankuasa Penyenaraian memberikan kelulusan untuk penyenaraian.

Penerbit dan Penaja Penyenaraian mereka mesti mematuhi ketat kewajipan pasca penyenaraian mereka berkenaan dengan segala pendedahan korporat sebagaimana yang ditetapkan oleh Aturan dan Peraturan Bursa ini.